Odpojení a znovupřipojení dokladu

Používání

Jak odebrat a poté znovu přidat doklad v aplikaci eDoklady

Doklad v aplikaci eDoklady můžete snadno odebrat a zase přidat.

Odebrání dokladu

Detail dokladu.png

1

2

3

4

Pokud jste si odpojili občanský průkaz z eDokladů, nemůžete při ověřování totožnosti aplikaci použít. Budete předkládat občanský průkaz v podobě klasické plastové kartičky.

Přidání dokladu po ručním odpojení

Na domovské stránce eDokladů jste informováni, že jste si občanku od aplikace odpojili a nemáte v eDokladech žádný doklad. Kliknutím na tlačítko „Připojit občanku“ dojde ke znovupřipojení občanského průkazu do aplikace eDoklady.

Doklady Empty.png

Po připojení občanky zpět do aplikace eDoklady opět můžete aplikaci používat při ověřování vaší totožnosti, při předávání osobních údajů nebo při kopírování vašich údajů do jiných aplikací.

Odpojování a připojování dokladu do eDokladů nemá vliv na zápisy v Historii prokazování

Jaký je rozdíl mezi odhlášením z aplikace a stavem, když je aplikace na pozadí nebo ji zavřu?

Stav, kdy dojde k odhlášení z aplikace nastává v situacích:

  • Když zakliknete v profilu Odhlásit se.
  • Pokud je aplikace na pozadí delší dobu než 3 minuty.
  • Při zavření aplikace.

Po těchto situacích je nutné se znovu přihlásit.

Ve chvíli, když je aplikace na pozadí a neuběhl limit tří minut se můžete do aplikace vracet bez nutnosti přihlašování.

Můžou být eDoklady použity k ověřování identity či totožnosti přes webové aplikace?

Ne, k tomu účelu slouží Identita občana.

Kolik mám pokusů pro přihlášení PINem do aplikace?

Máte tři pokusy pro zadání správného čísla PINu.

Můžu se i nadále prokazovat plastovou kartičkou občanky?

Ano, stávající občanka je nadále platná a je možné se s ní prokazovat jako dosud.