Co přináší eDoklady občanům?

Údaje z občanky vždy po ruce

Mějte všechny údaje z občanky v telefonu. S eDoklady je můžete snadno kopírovat do různých formulářů, třeba adresu při nákupu na e-shopu nebo číslo občanky při rezervování letenek.

Detail občanky v aplikaci eDoklady

Začínáme na úřadech

Od 20. ledna 2024 můžete eDoklady použít na ústředních správních úřadech, postupně i na dalších místech. Vaše stávající kartička zůstane platná všude.

Domovská stránka aplikace eDoklady s připojenou občankou

Konec předávání celé občanky

S eDoklady máte kontrolu nad tím, kdo vidí vaše údaje. Například při ověření věku neposkytnete více údajů, než je nutné, například jméno či adresu.

Žádost o sdílení údajů ověřovateli v aplikaci eDoklady

Jak vypadají eDoklady pro ověřovatele?

Mobilní aplikace vždy po ruce

Mobilní aplikace eDoklady vám umožní snadné ověření údajů občana přímo na místě.

Domovská stránka aplikace eDoklady pro ověřovatele

Webová aplikace na přepážku

Ideální pro použití na přepážkách. Funguje v běžném prohlížeči, bez speciálního vybavení. Nyní je dostupná pro úřady, později bude zpřístupněna i pro firmy a podnikatele.

Hlavní stránka webové Čtečky ověřovateleCo budu potřebovat jako úřad?

Bezpečné kopírování ověřených údajů

Údaje z občanky v eDokladech jsou nezfalšovatelné . Po obdržení souhlasu od občana můžete tyto údaje kopírovat nebo vytvořit jejich výpis.

Zobrazení údajů občana v mobilní i webové Čtečce ověřovatele

Spustili jsme eDoklady

Prvním dokladem bude občanka

Postupné propojování systémů začalo nejdůležitějším dokladem – občankou. Od 20. ledna je ke stažení mobilní aplikace eDoklady a můžete tak mít digitální stejnopis občanky v mobilu. V budoucnu plánujeme přidávat další doklady.

Vzhled občanského průkazu v aplikaci eDoklady

Start na ministerstvech a ústředních úřadech

Od 20. ledna 2024 je možné používat eDoklady při komunikaci s ústředními správními úřady, především tedy ministerstvy.

Další ověřovatelé budou moci přijímat eDoklady dříve, než jim to stanoví zákon.

20. ledna 2024

Ústřední správní úřady

1. července 2024

Další státní orgány, kraje a obce s rozšířenou působností

1. ledna 2025

Ostatní orgány veřejné moci i soukromé osoby

Kde mohu eDoklady použít?

Co budu potřebovat pro používání eDokladů?

Bezpečnost je pro nás prioritou

Ikona znázorňující občanku

Konec předávání celé občanky

Občané budou mít kontrolu nad tím, komu jaké údaje předávají. V aplikaci obdrží žádost od ověřovatele, ve které uvidí, co ověřovatel potřebuje.

Ikona symbolizující bezpečnost

Nemožnost zfalšování dokladu

Občanku v eDokladech není možné zfalšovat. Zašifrované údaje se u ověřovatele rozšifrují a tím se ověří jejich platnost. Nikdo se za vás nebude moct vydávat.

Ikona vyjadřující kopírování údajů

Kopírování i výpis ověřovateli pouze se souhlasem

Pro ověřovatele bude jednoduché si některé údaje zkopírovat nebo vytvořit výpis údajů k uchování, když je to potřeba. Občan to však vždy bude muset předem odsouhlasit.

Ikona znázorňující biometrii

Zabezpečení aplikace biometrií

Do mobilní aplikace se budete přihlašovat biometrií, kterou si při registraci nastavíte (obličej i otisk prstu). Pro jistotu zadáte i bezpečný přihlašovací PIN, kdyby biometrie selhala.

Ikona symbolizující bezpečnost aplikace

Bezpečně uložené údaje

Údaje z vaší občanky budou uložené v zašifrované podobě v bezpečném úložišti vašeho telefonu.

Ikona reprezentující téma sledování

Bez sledování státem

Data o prokazování nebudou dostupná státu ani nikomu jinému. Pokud budete chtít, můžete si v mobilní aplikaci zapnout Historii prokazování. Ani tato data neopustí vaše zařízení.

Ikona znázorňující jednoduché odpojení

Jednoduché odpojení v případě ztráty

Pokud přijdete o mobil, v Portálu občana aplikaci eDoklady odpojíte. I když jsou data šifrována a chráněna biometrií nebo PINem, přidáváme další úroveň zabezpečení.

Nejčastěji se nás ptáte

Jsou eObčanka a eDoklady to stejné?

Ne, jde o dva odlišné projekty. eDoklady jsou mobilní aplikací, která slouží k prokazování se při fyzické kontrole. eObčanka je součástí občanského průkazu a slouží k přihlašování k online službám.

Jaké budou v aplikaci doklady?

Od 20. ledna 2024 je v eDokladech k dispozici občanka. V budoucnu plánujeme přidávat další doklady.

Končí mi platnost fyzické občanky. Musím ji prodloužit, když mám eDoklady?

Ano. Občanka v eDokladech je vlastně elektronickou kopií vašeho fyzického dokladu. Pokud by vaší občance skončila platnost, doklad by vám automaticky zmizel i z eDokladů. 90 dní před koncem platnosti vaší fyzické občanky se v aplikace začne zobrazovat upozornění, za kolik dní platnost končí.

Kde můžu eDoklady použít?

Od 20. ledna 2024 můžete eDoklady využívat při osobním jednání s ústředními správními úřady, to jsou zejména ministerstva. Postupně se rozšíří i na další místa podle tohoto harmonogramu.

Můžu se nadále prokazovat plastovou kartičkou občanky?

Ano, stávající občanka je nadále platná a je možné se s ní prokazovat jako dosud.

Dají se eDoklady použít i offline?

Ano, při prokazování totožnosti ověřovateli s mobilní aplikací se používá pouze technologie Bluetooth na propojení vašeho a ověřovatelova mobilu. Přístup na internet v tu chvíli není potřeba.

Připojení na internet je potřeba při registraci, aktualizaci údajů a prokazování ověřovateli na přepážce.

Můžu používat eDoklady i v zahraničí?

Zpočátku bude možné eDoklady využívat pouze v České republice.

Od 1. ledna 2025 budete moci eDoklady používat na zastupitelských úřadech v zahraničí.

Budu moci eDoklady použít i ve volebních místnostech?

V roce 2024 tato možnost ještě dostupná nebude. V okrskových volebních místnostech budete moci eDoklady využívat od 1. ledna 2025.

Mohou eDoklady používat i cizinci žijící v ČR?

Aplikace je dostupná pouze pro občany ČR s platným českým občanským průkazem.

Můžu mít v eDokladech i občanky svých blízkých osob?

Ne, zatím není možné mít v eDokladech občanky svých dětí, partnera ani dalších blízkých osob.

Na co musím myslet, pokud chci eDoklady používat?

Pamatujte na dostatečně nabitý telefon a hlídejte si platnost vaší fyzické občanky. Pokud předpokládáte, že se budete prokazovat, hlídejte si aktuálnost vašeho dokladu v aplikaci. Doklad se automaticky aktualizuje, když jste připojeni k internetu a spustíte aplikaci.

Jak zablokuji eDoklady, pokud mi telefon někdo ukradne?

V případě ztráty nebo krádeže telefonu můžete v Portálu občana odpojit aplikaci eDoklady, čímž se zruší vaše registrace v tomto zařízení a nikdo se do aplikace nedostane.

Kdo všechno může pomocí eDokladů ověřit mou totožnost?

Všichni ověřovatelé podle tohoto harmonogramu. Jedná se o úřady státní správy, úřady obcí či jiné organizace státu, ale i soukromé firmy nebo jiné subjekty, kterým je uložena zákonná povinnost ověřit vaši totožnost nebo osobní údaj.

Chci odpojit zařízení s eDoklady a přihlásit na něm někoho jiného. Je to možné?

Ano, ale po odpojení vyčkejte alespoň jednu hodinu, než budete registrovat jinou osobu. Mějte zároveň na paměti, že na jednom zařízení může být registrována pouze jedna osoba. Není možné mít např. v jednom mobilu eDoklady více členů rodiny.
Zobrazit všechny dotazy

Je možné k eDokladům přistupovat pomocí API?

Tato možnost přibyde v dubnu 2024. Přes rozhraní (API) budou moci úřady napojit svoje evidence a své systémy na eDoklady pro snadný přenos dat. Nebude pak nutné údaje ručně přepisovat. Dostupná bude i možnost stahovat výpisy (.pdf a .cbor) z mobilní čtečky.

Co potřebuju, abych mohl začít používat eDoklady jako ověřovatel?

Pokud chcete využívat mobilní čtečku: stačí mít chytrý telefon s podporou Bluetooth a fotoaparátem (Android od verze 10, iOS od verze 15).

Pokud chcete využívat webovou čtečku (ze začátku dostupná pouze pro úřady): stolní počítač nebo notebook (připojený k internetu nebo CMS) s tiskárnou pro vytisknutí QR kódu (stačí černobílá) a ideálně wifi pro připojení občanů bez mobilních dat.

Pro registraci do mobilní čtečky vám postačí buď JIP/KAAS (úřady) nebo datovka (podnikatel nebo firma) či párovací kód se správy ověřovatelů.
Pro registraci do webové čtečky musíte mít JIP/KAAS.

Jaký je rozdíl mezi mobilní a webovou čtečkou pro ověřovatele?

Obě mají obdobné funkcionality.

V mobilní čtečce zatím není možnost pořizovat exporty dat do .pdf a .cbor. Také se v ní nezobrazují sady organizace. Jsou v ní ale dostupné globální sady a lze si vytvářet sady vlastní.

Mobilní čtečka je dostupná v mobilní aplikaci eDoklady všem. Webová čtečka je ze začátku dostupná pouze úřadům, pro které je primárně vyvíjena, aby nemusely nakupovat žádné speciální vybavení.

Je na úřadech, aby si vybraly způsob, který pro ně bude vhodnější. Je možné používat oba dva.

Mohu jako firma využívat ověřovatelskou část mobilní aplikace hned od začátku?

Ano, mobilní aplikace eDoklady včetně ověřovatelské části je od začátku dostupná všem.

Dají se eDoklady použít i offline?

V mobilní čtečce probíhá kontrola totožnosti offline. Připojení na internet je potřeba při registraci.

Pokud budete chtít využívat webovou čtečku, je potřeba mít stolní počítač nebo notebook připojený k internetu nebo CMS.

Jak je zaručeno, že údaje dokladů nebudou zfalšovatelné?

Údaje v eDokladech jsou označeny speciální elektronickou pečetí. Každý ověřovací proces zahrnuje kontrolu této pečeti. To zaručuje, že údaje nebudou falšované. Pokud by předávaný údaj nenesl pečeť, bude aplikací automaticky považován za neplatný.

Mohu údaje z eDokladů rovnou kopírovat?

Ano, ověřovatelé mohou údaje z eDokladů zkopírovat, pokud je sada požadovaných údajů nastavena ke kontrole i kopírování. Občanovi je v takovém případě vždy sděleno v jeho aplikaci v rámci žádosti od ověřovatele, že poskytnuté údaje budou kopírovány.

Mohu pořizovat výpisy eDokladů?

Ano, ověřovatelé mohou vytvářet výpisy údajů z eDokladů. Občanovi to bude v takovém případě vždy sděleno v jeho aplikaci v rámci žádosti od ověřovatele.

Budou mít okrskové volební komise povinnost přijímat eDoklady při volbách konaných v roce 2024?

Ne, okrskové volební komise nebudou povinny přijímat eDoklady v roce 2024. Povinnost akceptovat eDoklady pro ně nastane od 1. ledna 2025.
Zobrazit všechny dotazy