Co přináší eDoklady občanům?

Údaje z občanky vždy po ruce

Mějte všechny údaje z občanky v telefonu. S eDoklady je můžete snadno kopírovat do různých formulářů, třeba adresu při nákupu na e-shopu nebo číslo občanky při rezervování letenek.

Detail občanky v aplikaci eDoklady

Rozšiřujeme se na úřady

Od července 2024 můžete eDoklady použít na dalších místech jako je policie, soudy, finanční, živnostenské či katastrální úřady, ČSSZ, úřady práce nebo obce s rozšířenou působností.

Domovská stránka aplikace eDoklady s připojenou občankou

Konec předávání celé občanky

S eDoklady máte kontrolu nad tím, kdo vidí vaše údaje. Například při ověření věku neposkytnete více údajů, než je nutné, třeba jméno či adresu.

Žádost o sdílení údajů ověřovateli v aplikaci eDoklady

Jak vypadají eDoklady pro ověřovatele?

Mobilní aplikace vždy po ruce

Mobilní aplikace eDoklady vám umožní snadné ověření údajů občana přímo na místě.

Domovská stránka aplikace eDoklady pro ověřovatele

Webová aplikace na přepážku

Ideální pro použití na přepážkách. Funguje v běžném prohlížeči, bez speciálního vybavení. Nyní je dostupná pro úřady, později bude zpřístupněna i pro firmy a podnikatele.

Hlavní stránka webové Čtečky ověřovateleJak začít s ověřováním na úřadech?

Potřebujete poradit, jak začít s ověřováním?

Abyste problematiku eDokladů zvládli v co nejkratším čase a nic vás nezaskočilo, připravili jsme pro vás tři detailní průvodce pro ověřovatele. Jeden je určen úřadům, státním organizacím a OVM, druhý obecní a krajské samosprávě a jejich organizacím, a třetí je sepsán pro soukromé fyzické i právnické osoby a jiné nestátní organizace.

Zobrazení údajů občana v mobilní i webové Čtečce ověřovatele

Rozšiřujeme eDoklady

Prvním dokladem je občanka

Zefektivnění komunikace občanů s úřady a dalšími institucemi začalo nejdůležitějším dokladem – občankou. Stáhněte si mobilní aplikaci eDoklady a můžete tak mít digitální stejnopis občanského průkazu v mobilním telefonu. V budoucnu plánujeme přidávat další doklady.

Vzhled občanského průkazu v aplikaci eDoklady

Prokazování na většině úřadů

Od 1. července 2024 přibyla možnost používat eDoklady při komunikaci s policií, soudy, ČSSZ, finančními, živnostenskými či katastrální úřady, s úřady práce nebo s obcemi s rozšířenou působností.

Další ověřovatelé budou moci akceptovat eDoklady dříve, než jim to stanoví zákon.

Ikona otazníku pro zobrazení více informací

20. ledna 2024

Ústřední správní úřady

Ikona otazníku pro zobrazení více informací

1. července 2024

Další státní orgány, kraje a obce s rozšířenou působností

1. ledna 2025

Ostatní orgány veřejné moci i soukromé osoby

Kde mohu eDoklady použít?

Co budu potřebovat pro používání eDokladů?

Bezpečnost je pro nás prioritou

Ikona znázorňující občanku

Konec předávání celé občanky

Občané budou mít kontrolu nad tím, komu jaké údaje předávají. V aplikaci obdrží žádost od ověřovatele, ve které uvidí, co ověřovatel potřebuje.

Ikona symbolizující bezpečnost

Nemožnost zfalšování dokladu

Občanku v eDokladech není možné zfalšovat. Zašifrované údaje se u ověřovatele rozšifrují a tím se ověří jejich platnost. Nikdo se za vás nebude moct vydávat.

Ikona vyjadřující kopírování údajů

Kopírování i výpis ověřovateli pouze se souhlasem

Pro ověřovatele bude jednoduché si některé údaje zkopírovat nebo vytvořit výpis údajů k uchování, když je to potřeba. Občan to však vždy bude muset předem odsouhlasit.

Ikona znázorňující biometrii

Zabezpečení aplikace biometrií

Do mobilní aplikace se budete přihlašovat biometrií, kterou si při registraci nastavíte (obličej i otisk prstu). Pro jistotu zadáte i bezpečný přihlašovací PIN, kdyby biometrie selhala.

Ikona symbolizující bezpečnost aplikace

Bezpečně uložené údaje

Údaje z vaší občanky budou uložené v zašifrované podobě v bezpečném úložišti vašeho telefonu.

Ikona reprezentující téma sledování

Bez sledování státem

Data o prokazování nebudou dostupná státu ani nikomu jinému. Pokud budete chtít, můžete si v mobilní aplikaci zapnout Historii prokazování. Ani tato data neopustí vaše zařízení.

Ikona znázorňující jednoduché odpojení

Jednoduché odpojení v případě ztráty

Pokud přijdete o mobil, v Portálu občana aplikaci eDoklady odpojíte. I když jsou data šifrována a chráněna biometrií nebo PINem, přidáváme další úroveň zabezpečení.

Nejčastěji se nás ptáte

Jsou eObčanka a eDoklady to stejné?

Ne, jde o dvě odlišné služby. eDoklady jsou mobilní aplikací, která slouží k prokazování se při fyzické kontrole. eObčanka je součástí občanského průkazu a slouží k přihlašování k online službám.

Jaké budou v aplikaci doklady?

Od 20. ledna 2024 je v eDokladech k dispozici občanský průkaz. V budoucnu plánujeme přidávat další doklady.

Kde můžu eDoklady použít?

Od 20. ledna 2024 bylo možné eDoklady využívat při osobním jednání s ústředními správními úřady, to jsou zejména ministerstva. Od 1.7. 2024 se připojily i obecní úřady s rozšířenou působností, krajské úřady, Policie ČR, Celní správa, katastrální úřady. živnostenské úřady, Finanční správa, ČSSZ, Úřady práce a další státní orgány. Postupně se přijímání eDokladů rozšíří i na další místa podle tohoto harmonogramu.

Můžu používat eDoklady i v zahraničí?

Zpočátku bude možné eDoklady využívat pouze v České republice.

Od 1. ledna 2025 budete moci eDoklady používat na zastupitelských úřadech v zahraničí.

Budu moci eDoklady použít i ve volebních místnostech?

V roce 2024 tato možnost ještě dostupná nebude. V okrskových volebních místnostech budete moci eDoklady využívat od 1. ledna 2025.

Končí mi platnost fyzické občanky. Musím ji prodloužit, když mám eDoklady?

Ano. Občanka v eDokladech je vlastně elektronickým stejnopisem vašeho fyzického dokladu. Pokud by vašemu občanskému průkaz skončila platnost, doklad automaticky zmizí z eDokladů. 90 dní před koncem platnosti vaší fyzické občanky se v aplikace začne zobrazovat upozornění, za kolik dní platnost končí.

Můžu se nadále prokazovat plastovou kartičkou občanky?

Ano, stávající občanka je nadále platná a je možné se s ní prokazovat jako dosud.

Dají se eDoklady použít i offline?

Ano, při prokazování totožnosti ověřovateli s mobilní aplikací se používá pouze technologie Bluetooth na propojení vašeho a ověřovatelova mobilu. Přístup na internet v tu chvíli není potřeba.

Připojení na internet je potřeba při registraci, aktualizaci údajů a prokazování ověřovateli na přepážce.

Jsou situace, kdy budu muset předložit nadále fyzický občanský průkaz?

V případě, že je s občanským průkazem fyzicky něco prováděno (např. střihání rohu při sňatku nebo změny trvalého pobytu), nelze se prokázat eDokladem, musí být předložen fyzický občanský průkaz. V agendě občanských průkazů se dále nebude možné prokázat eDokladem při žádosti o první občanský průkaz, při aktivaci čipu v občanském průkazu a při žádosti o občanský průkaz po zrušení trvalého pobytu.

Mohou eDoklady používat i cizinci žijící v ČR?

Aplikace je dostupná pouze pro občany ČR s platným českým občanským průkazem.

Můžu mít v eDokladech i občanky svých blízkých osob?

Ne, zatím není možné mít v eDokladech občanky svých dětí, partnera ani dalších blízkých osob.

Na co musím myslet, pokud chci eDoklady používat?

Pamatujte na dostatečně nabitý telefon a hlídejte si platnost vaší fyzické občanky. Pokud předpokládáte, že se budete prokazovat, hlídejte si aktuálnost vašeho dokladu v aplikaci. Doklad se automaticky aktualizuje, když jste připojeni k internetu a spustíte aplikaci.

Jak zablokuju eDoklady, pokud mi telefon někdo ukradne?

V případě ztráty nebo krádeže telefonu můžete v Portálu občana odpojit aplikaci eDoklady, čímž se zruší vaše registrace v tomto zařízení a nikdo se do aplikace nedostane. Přečtěte si detailnější postup v tomto článku.

Kdo všechno může pomocí eDokladů ověřit mou totožnost?

Všichni ověřovatelé podle tohoto harmonogramu. Jedná se o úřady státní správy, úřady obcí či jiné organizace státu, ale i soukromé firmy nebo jiné subjekty, kterým je uložena zákonná povinnost ověřit vaši totožnost nebo osobní údaj.

Chci odpojit zařízení s eDoklady a přihlásit na něm někoho jiného. Je to možné?

Ano, ale po odpojení vyčkejte alespoň jednu hodinu, než budete registrovat jinou osobu. Mějte zároveň na paměti, že na jednom zařízení může být registrována pouze jedna osoba. Není možné mít např. v jednom mobilu eDoklady více členů rodiny.
Zobrazit všechny dotazy

Je možné k eDokladům přistupovat pomocí API?

Tato možnost přibyla v dubnu 2024. Přes rozhraní (API) mohou úřady napojit svoje evidence a své systémy na eDoklady pro snadný přenos dat. Není pak nutné údaje ručně přepisovat. Dostupná je i možnost stahovat výpisy z mobilní čtečky ve formátu .pdf, připravuje se i .cbor.


Přečtěte si nejčastější otázky a odpovědi k API eDokladů.

Co potřebuju, abych mohl začít používat eDoklady jako ověřovatel?

Pokud chcete využívat mobilní čtečku: stačí mít chytrý telefon s podporou Bluetooth a fotoaparátem (Android od verze 11, iOS od verze 15).

Pokud chcete využívat webovou čtečku (ze začátku dostupná pouze pro úřady): stolní počítač nebo notebook (připojený k internetu) s tiskárnou pro vytisknutí QR kódu (stačí černobílá), případně displejem pro jeho zobrazení, a ideálně wifi pro připojení občanů bez mobilních dat.

Pro registraci do mobilní čtečky vám postačí buď JIP/KAAS (úřady) nebo datovka (podnikatel nebo firma) párovací kód se správy ověřovatelů nebo lokální účet od Správce ověřovatelů.
Pro registraci do webové čtečky musíte mít JIP/KAAS, lokální účet nebo datovku..

Jaký je rozdíl mezi mobilní a webovou čtečkou pro ověřovatele?

Obě mají obdobné funkcionality.

V mobilní čtečce zatím není možnost pořizovat exporty dat do .cbor (pouze do .pdf). Také se v ní nezobrazují sady organizace. Jsou v ní ale dostupné globální sady a lze si vytvářet sady vlastní.

Mobilní čtečka je dostupná v mobilní aplikaci eDoklady všem. Webová čtečka v první fázi dostupná pouze úřadům, aby nemusely nakupovat žádné speciální vybavení. Nyní je i webové čtečka dostupná všem.

Je na organizacích, aby si vybraly způsob, který pro ně bude vhodnější. Je možné používat oba dva.

Budou mít okrskové volební komise povinnost přijímat eDoklady při volbách konaných v roce 2024?

Ne, okrskové volební komise nebudou povinny přijímat eDoklady v roce 2024. Povinnost akceptovat eDoklady pro ně nastane od 1. ledna 2025.

Dají se eDoklady použít i offline?

V mobilní čtečce probíhá kontrola totožnosti offline. Připojení na internet je potřeba při registraci a při aktualizaci aplikace.

Pokud budete chtít využívat webovou čtečku, je potřeba mít stolní počítač nebo notebook připojený k internetu.

Jak je zaručeno, že údaje dokladů nebudou zfalšovatelné?

Údaje v eDokladech jsou označeny speciální elektronickou pečetí. Každý ověřovací proces zahrnuje kontrolu této pečeti. To zaručuje, že údaje nebudou falšované. Pokud by předávaný údaj nenesl pečeť, bude aplikací automaticky považován za neplatný.

Mohu údaje z eDokladů rovnou kopírovat?

Ano, ověřovatelé mohou údaje z eDokladů zkopírovat, pokud je sada požadovaných údajů nastavena ke kontrole i kopírování a zpracování. Občanovi je v takovém případě vždy sděleno v jeho aplikaci v rámci žádosti od ověřovatele, že poskytnuté údaje budou kopírovány a zpracovány.

Mohu pořizovat výpisy eDokladů?

Ano, ověřovatelé mohou vytvářet výpisy údajů z eDokladů. Občanovi to bude v takovém případě vždy sděleno v jeho aplikaci v rámci žádosti od ověřovatele.
Zobrazit všechny dotazy