Co přinesou eDoklady občanům?

Údaje z občanky vždy po ruce

Mějte všechny údaje z občanky v telefonu. S eDoklady je budete moct snadno kopírovat do různých formulářů.

Detail občanky v aplikaci eDoklady

Jaké doklady v eDokladech najdu?

Začínáme na úřadech

Od ledna 2024 budete moci eDoklady použít na ústředních úřadech, postupně i na dalších místech. Vaše stávající kartička zůstane platná všude.

Domovská stránka aplikace eDoklady s připojenou občankou

Kde bude možné eDoklady použít?

Konec předávání celé občanky

S eDoklady budete mít kontrolu nad tím, kdo vidí vaše údaje. Například při ověření věku neposkytnete více údajů, než je nutné, jako je jméno či adresa.

Žádost o sdílení údajů ověřovateli v aplikaci eDoklady

Kde bude možné eDoklady použít?

Jak budou vypadat eDoklady pro ověřovatele?

Mobilní aplikace vždy po ruce

Mobilní aplikace s eDoklady vám umožní snadné ověření údajů občana přímo na místě.

Domovská stránka aplikace eDoklady pro ověřovatele

Co budu potřebovat jako firma nebo podnikatel?

Webová aplikace na přepážku

Funguje v běžném prohlížeči, bez speciálního vybavení. Ze začátku bude dostupná pro úřady, později pro firmy i podnikatele.

Hlavní stránka webové Čtečky ověřovatele

Co budu potřebovat jako úřad?

Bezpečné kopírování ověřených údajů

Údaje z občanky v eDokladech jsou nezfalšovatelné . Po obdržení souhlasu od občana můžete tyto údaje kopírovat nebo vytvořit jejich výpis.

Zobrazení údajů občana v mobilní i webové Čtečce ověřovatele

A co další bezpečnostní opatření?

Začínáme 1. ledna 2024

Prvním dokladem bude občanka

Postupné propojování systémů začalo nejdůležitějším dokladem – občankou. Nová legislativa ji umožní použít dokonce i při silniční kontrole. V budoucnu plánujeme přidávat další doklady.

Vzhled občanského průkazu v aplikaci eDoklady

Start na ministerstvech a ústředních úřadech

Ověřovatelům dáváme čas, aby se na eDoklady připravili. Od začátku roku 2024 je bude možné používat při komunikaci s ústředními správními úřady, především tedy ministerstvy.


Další ověřovatelé budou moci akceptovat eDoklady dříve, než jim to stanoví zákon.

Ikona check pro znázornění aktuálního období

1. ledna 2024

Ústřední správní úřady

1. července 2024

Další státní orgány, kraje a obce s rozšířenou působností

1. ledna 2025

Ostatní orgány veřejné moci i soukromé osoby

Kde mohu eDoklady použít?

Co budu potřebovat pro používání eDokladů?

Bezpečnost je pro nás prioritou

Ikona znázorňující občanku

Konec předávání celé občanky

Občané budou mít kontrolu nad tím, komu jaké údaje předávají. V aplikaci obdrží žádost od ověřovatele, ve které uvidí, co ověřovatel potřebuje.

Ikona symbolizující bezpečnost

Nemožnost zfalšování dokladu

Občanku v eDokladech není možné zfalšovat. Zašifrované údaje se u ověřovatele rozšifrují a tím se ověří jejich platnost. Nikdo se za vás nebude moct vydávat.

Ikona vyjadřující kopírování údajů

Kopírování i výpis ověřovateli pouze se souhlasem

Pro ověřovatele bude jednoduché si některé údaje zkopírovat nebo vytvořit výpis údajů k uchování, když je to potřeba. Občan to však vždy bude muset předem odsouhlasit.

Ikona znázorňující biometrii

Zabezpečení aplikace biometrií

Do mobilní aplikace se budete přihlašovat biometrií, kterou si při registraci nastavíte (obličej i otisk prstu). Pro jistotu zadáte i bezpečný přihlašovací PIN, kdyby biometrie selhala.

Ikona symbolizující bezpečnost aplikace

Bezpečně uložené údaje

Údaje z vaší občanky budou uložené v zašifrované podobě v bezpečném úložišti vašeho telefonu.

Ikona reprezentující téma sledování

Bez sledování státem

Data o prokazování nebudou dostupná státu ani nikomu jinému. Pokud budete chtít, můžete si v mobilní aplikaci zapnout Historii prokazování. Ani tato data neopustí vaše zařízení.

Ikona znázorňující jednoduché odpojení

Jednoduché odpojení v případě ztráty

Pokud přijdete o mobil, v Portálu občana aplikaci eDoklady odpojíte. I když jsou data šifrována a chráněna biometrií nebo PINem, přidáváme další úroveň zabezpečení.

Nejčastěji se nás ptáte

Na začátku roku 2024 bude v eDokladech k dispozici občanka. V budoucnu plánujeme přidávat další doklady.Na začátku roku 2024 budete moci eDoklady využívat při komunikaci s ústředními správními úřady, to jsou zejména ministerstva. Postupně se rozšíří i na další místa, projděte si přehled výše.Ano, stávající občanka bude nadále platná a bude možné se s ní prokazovat jako dosud.

Při prokazování totožnosti ověřovateli s mobilní aplikací ano, to bude probíhat offline.

Připojení na internet se vám bude hodit při registraci, aktualizaci údajů a prokazování ověřovateli na přepážce.

Zpočátku bude možné eDoklady využívat pouze v České republice.

Od 1. ledna 2025 budete moct eDoklady používat na zastupitelských úřadech v zahraničí.

V roce 2024 tato možnost ještě dostupná nebude. V okrskových volebních místnostech budete moci eDoklady využívat od 1. ledna 2025.Aplikace bude po 1. lednu 2024 dostupná pouze pro občany ČR s platným českým občanským průkazem.Ne, zatím nebude možné mít v eDokladech občanky svých dětí, partnera ani dalších blízkých osob.Pamatujte na dostatečně nabitý telefon.V případě ztráty nebo krádeže telefonu můžete v Portálu občana odpojit aplikaci eDoklady, čímž se zruší vaše registrace v tomto zařízení a nikdo se do aplikace nedostane.Všichni ověřovatelé, kteří mají nárok ověřovat vaši totožnost již nyní.Další informace budou k dispozici na tomto webu na konci listopadu tohoto roku.

Pokud budete chtít využívat mobilní čtečku: stačí mít chytrý telefon s podporou bluetooth a fotoaparátem (Android od verze 11, iOS od verze 15).

Pokud chcete chtít využívat webovou čtečku (ze začátku dostupná pouze pro úřady): stolní počítač nebo notebook připojený k internetu s tiskárnou pro vytisknutí QR kódu (stačí černobílá) a ideálně wifi pro připojení občanů bez mobilních dat.

Pro registraci vám postačí buď JIP/KAAS (úřady) nebo datovka (podnikatel nebo firma).

Obě budou mít stejné funkcionality.

Mobilní čtečka bude dostupná v mobilní aplikaci eDoklady všem. Webová čtečka bude ze začátku dostupná pouze úřadům, pro které je primárně vyvíjena, aby nemusely nakupovat žádné speciální vybavení.

Je na úřadech, aby si vybrali způsob, který pro ně bude vhodnější. Je možné používat oba dva.

Ano, mobilní aplikace eDoklady bude včetně ověřovatelské části dostupná od začátku všem.

V mobilní čtečce bude probíhat kontrola totožnosti offline. Připojení na internet se vám bude hodit při registraci.

Pokud budete chtít využívat webovou čtečku, bude potřeba mít stolní počítač nebo notebook připojený k internetu nebo CMS.

Údaje v eDokladech budou elektronicky opečetěné a každý ověřovací proces zahrnuje kontrolu této pečeti. To zaručuje, že údaje nebudou falšované.Ano, ověřovatelé budou moci údaje z eDokladů zkopírovat. Občanovi to bude v takovém případě vždy sděleno v jeho aplikaci v rámci žádosti od ověřovatele.Ano, ověřovatelé budou moci vytvářet výpisy údajů z eDokladů. Občanovi to bude v takovém případě vždy sděleno v jeho aplikaci v rámci žádosti od ověřovatele.Ne, okrskové volební komise nebudou povinny přijímat eDoklady v roce 2024. Povinnost akceptovat eDoklady pro ně nastane od 1. ledna 2025.Další informace budou k dispozici na tomto webu na konci listopadu tohoto roku.