Přehled míst, kde lze eDoklady použít

Začínáme

Subjekty, pro které je stanovena povinnost přijímat eDoklady, mají stanovený následující časový harmonogram

Od 20. ledna 2024

Ústřední správní úřady, tzn. všechna ministerstva a další orgány

Kromě ministerstev (vyjma zastupitelských úřadů) i:

 • Český statistický úřad
 • Český úřad zeměměřický a katastrální
 • Český báňský úřad
 • Úřad průmyslového vlastnictví
 • Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
 • Správa státních hmotných rezerv
 • Státní úřad pro jadernou bezpečnost
 • Národní bezpečnostní úřad
 • Energetický regulační úřad
 • Úřad vlády České republiky
 • Český telekomunikační úřad
 • Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
 • Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
 • Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
 • Národní sportovní agentura
 • Digitální a informační agentura

Od 1. 7. 2024

Další státní orgány

Například:

 • Senát
 • Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
 • policie, soudy
 • finanční úřady
 • úřady práce
 • ČSSZ
 • živnostenské úřady
 • katastrální úřady
 • matriční úřady obcí s rozšířenou působností
 • kraje
 • obce s rozšířenou působností
 • organizační složky státu

Od 1. 1. 2025

Ostatní orgány veřejné moci i soukromé osoby

Orgány veřejné moci a takové soukromé osoby, kterým právní předpis stanovuje ověřit něčí totožnost nebo jiný osobní údaj. Například:

 • okrskové volební komise
 • školy, vysoké školy
 • zdravotní pojišťovny
 • banky
 • notáři, exekutoři
 • obce I. a II. stupně
 • obecní policie obcí I. a II. stupně
 • pošta
 • státní podniky
 • zastupitelské úřady
 • příspěvkové organizace

U všech kategorií platí, že z vlastní vůle mohou eDoklady přijímat i před jim stanoveným datem.

Budou eDoklady začleněny do projektu Evropské digitální peněženky?

Ano, aplikaci tvoříme na základě principů, na kterých by měla v budoucnu fungovat také evropská peněženka digitální identity.

Můžu mít v eDokladech i občanky svých blízkých osob?

Ne, zatím není možné mít v eDokladech občanky svých dětí, partnera ani dalších blízkých osob.

Budu se moci aplikací eDoklady prokázat ve volebních místnostech ve volbách v roce 2024?

V roce 2024 tato možnost ještě dostupná nebude. S prokázáním totožnosti ve volebních místnostech se počítá až po 1. lednu 2025.

Mohou aplikaci eDoklady využívat také cizinci žijící na území ČR?

Aplikace je prozatím využitelná pouze pro občany ČR s platným českým občanským průkazem. Jiný průkaz do eDokladů prozatím vložit nepůjde.

Můžu se i nadále prokazovat plastovou kartičkou občanky?

Ano, stávající občanka je nadále platná a je možné se s ní prokazovat jako dosud.