Výhody eDokladů

Začínáme

Proč je aplikace eDoklady skvělým doplňkem ke stávající plastové občance?

Kopírování údajů

V mobilní aplikaci eDoklady máte bezpečně uloženy všechny údaje z občanského průkazu. Tyto údaje můžete snadno kopírovat a přenášet do jiných aplikací, například při vyplnění adresy v e-shopech, nebo když potřebujete číslo občanky při rezervaci letenek, při uzavírání smluv nebo zřizování různých služeb.

Při vyplňování papírových formulářů nemusíte hledat občanský průkaz. Stačí otevřít aplikaci v mobilu a údaje opsat.

Detail dokladu.png

Prokazování totožnosti

S aplikací také můžete osobně prokazovat svoji totožnost tzv. ověřovatelům. Oproti předkládání klasické plastové občanky zde ale máte výhodu v tom, že vidíte, které údaje po vás ověřovatel požaduje a můžete předání údajů odmítnout. Když je například nutné ověřit pouze vaši plnoletost, stačí předat údaj o věku. Není potřeba zobrazit i rodné číslo, jméno nebo adresu.

Nezfalšovatelnost

Občanku v eDokladech není možné zfalšovat. Zašifrované údaje se u ověřovatele rozšifrují a tím se ověří jejich platnost. Aby bylo jasné, že zobrazené údaje patří k vám, ukáže se i vaše fotografie. Nikdo se za vás nebude moci vydávat.

Ochrana soukromí

Data o prokazování nebudou dostupná státu ani nikomu jinému. Pouze vy ve svém zařízení můžete (ale nemusíte) uchovávat historii prokazování. Tuto funkci si můžete sami zapnout, můžete ji kdykoli vypnout a uložená data smazat.

Přečtěte si další bezpečnostní doporučení související s používáním eDokladů.

Zabezpečení dat v případě ztráty nebo odcizení

Pokud mobil ztratíte nebo je vám odcizen, nikdo se k vašim datům nedostane. Data jsou šifrovaná, chráněna PINem nebo také biometrií a na dálku můžete aplikaci eDoklady odpojit v Portálu občana a tím ještě zvýšit zabezpečení dat.

Můžu se i nadále prokazovat plastovou kartičkou občanky?

Ano, stávající občanka je nadále platná a je možné se s ní prokazovat jako dosud.

Co když po mně ověřovatel chce údaj, který mu nechci ukázat?

Ve vaší aplikaci se vždy objeví identifikace ověřovatele a údaje, které požaduje. Pokud je mezi nimi údaj, který ověřovateli nechcete předat, tak přenos údajů zamítněte. Ověřovatel bude mít možnost vyžádat si vaše údaje znovu, ale bez toho údaje, který mu nechcete předat. Například při koupi zboží určeného výhradně dospělým osobám postačí předat ověřovateli pouze údaj o vašem věku. Není důvod, aby viděl vaše jméno či adresu.

Jak zablokuji eDoklady, pokud mi telefon někdo ukradne?

V případě ztráty nebo krádeže telefonu můžete v Portálu občana odpojit aplikaci eDoklady, čímž se zruší vaše registrace v tomto zařízení a nikdo se do aplikace nedostane.

Proč se údaje nepředávají rovnou v rámci QR kódu, jako to bývá u letenek nebo různých vstupenek?

Předání přes Bluetooth je výrazně bezpečnější cestou přenosu údajů. V rámci předání je přenášena i fotografie a ta by se ve slušné kvalitě do QR kódu nevešla. QR kód slouží pouze pro navázání kontaktu, veškerá další komunikace probíhá přes Bluetooth. Ověřovatel posílá žádost ověřovanému, ten posílá odpověď s údaji (nebo žádost zamítá), takže by si ověřovatel s ověřovaným neustále museli ukazovat další a další QR kódy.

Zároveň naše eDoklady technicky přibližujeme připravovanému celoevropskému projektu elektronických dokladů a implementujeme díky tomu ISO normy a další bezpečnostní prvky.