Odebrání účtu v případě ztráty zařízení

Nastavení

Jak rychle a bezpečně odebrat svůj účet v případě ztráty či odcizení mobilního telefonu

Pokud přijdete o svůj mobilní telefon, nemusíte se obávat toho, že by se vaše osobní údaje dostaly do nepovolaných rukou. Jsou-li váš mobil i aplikace chráněny biometrií, pak jsou vaše data v bezpečí.

Přesto doporučujeme úroveň tohoto bezpečí ještě zvýšit tím, že svůj účet od daného zařízení odpojíte ve Správě eDokladů na Portálu občana.

Ve Správě eDokladů vidíte zařízení, na nichž máte eDoklady nainstalované. Pro bezpečné odpojení účtu stačí kliknout na Odebrat u zařízení, u něhož chcete odpojit svůj účet.

Při následném spuštění aplikace eDoklady se aplikace dozví, že účet byl odpojen, zobrazí informaci o odebrání účtu a nabídne případnou novou registraci.

Nahlásit potenciální zneužití je povinné

V rámci podmínek, s jejichž zněním uživatel aplikace eDoklady při instalaci souhlasí, je uživatel povinen učinit tyto kroky:

Prokazující

a) zachází s mobilní aplikací pro prokazování s náležitou péčí tak, aby minimalizoval možnost jejího zneužití, a

b) ohlásí Agentuře zneužití nebo hrozící nebezpečí zneužití mobilní aplikace pro prokazování; ohlášení lze učinit prostřednictvím portálu veřejné správy s využitím přístupu se zaručenou identitou nebo telefonicky po ověření jeho totožnosti.

Zneužití eDokladů je možné nahlásit i pomocí formuláře podpory.

Jaké zařízení potřebuji, abych se mohl prokazovat pomocí eDokladů?

Potřebujete mobilní telefon s operačním systémem Android (od verze 10) nebo iOS (od verze 15), vybavený funkcí Bluetooth a ideálně i biometrickým zabezpečením (otisk prstu, snímek obličeje).

Jaké typy dokladů si můžu nahrát do eDokladů?

V tuto chvíli je možné nahrát občanský průkaz. Nahrání dalších druhů dokladů bude možné v budoucnu.

Mám podezření, že ověřovatel zneužil mé osobní údaje nebo s nimi nezachází v souladu s GDPR. Můžu eDoklady použít jako důkazní materiál?

Máte-li v eDokladech zapnutou Historii prokazování, nesmazali jste uložené údaje, ani jste nevyměnili zařízení (Historie prokazování je vázána na konkrétní zařízení), najdete tam informace o tom, kdy a komu jste se prokazovali a jaké údaje jste mu předali. Toto může v případě sporů či soudů sloužit jako důkazní materiál.

Jak zablokuji eDoklady, pokud mi telefon někdo ukradne?

V případě ztráty nebo krádeže telefonu můžete v Portálu občana odpojit aplikaci eDoklady, čímž se zruší vaše registrace v tomto zařízení a nikdo se do aplikace nedostane.

Můžu instalovat eDoklady na rootnutý nebo jailbreaknutý telefon?

Instalace mobilní aplikace eDoklady na mobilní zařízení, kde byl proveden jailbreak nebo root telefonu, je podmínkami užití mobilní aplikace vysloveně zakázáno.

Rootnutý nebo jailbreaknutý mobil znamená, že uživatel má plný administrátorský přístup ke všem funkcím telefonu, k systémovým souborům a k nastavením, která jsou obvykle pro běžné uživatele nedostupná. To umožňuje instalovat neautorizované aplikace z neoficiálních zdrojů, měnit pokročilá nastavení a přizpůsobovat chování operačního systému. Zároveň to ale znamená značné bezpečnostní riziko.

Na takto upraveném telefonu se obecně nedoporučuje používat mobilní bankovnictví a jiné finanční aplikace, aplikace pro dvoufaktorové přihlašování, komunikační aplikace a aplikace, na nichž uživatel pracuje s citlivými osobními údaji. Vzhledem k možnosti instalovat do telefonu aplikaci, která nebyla autorizována a pochází z neověřeného zdroje, může být telefon snadno infikován malwarem či jiným škodlivým softwarem a potenciální útočník může lehce zneužít informace z telefonu a získat přístup např. k bankovnímu účtu uživatele.

Mít na takovémto telefonu eDoklady by mohlo potenciálnímu útočníkovi zpřístupnit jakékoli vaše osobní údaje včetně rodného čísla nebo čísla občanky a hrozilo by například:

  • použití údajů z vaší občanky k vytváření falešných identit pro podvodné činnosti
  • otevření bankovních účtů pro praní peněz a jiné nelegální transakce
  • vydání kreditní karty na vaše jméno a nabrání obrovských dluhů
  • uzavírání smluv vaším jménem (mobilní tarify, nebankovní půjčky, nájemní smlouvy)
  • zneužití vaší identity na sociálních sítích (vydávání se za vás a získávání dalších informací od vašich známých)
  • falšování dokumentů (pas, řidičský průkaz a podobně)
  • prodej vašich osobních údajů na černém trhu a jejich použití pro zločinné aktivity