Nastavení historie prokazování

Nastavení

Jak Historii prokazování vypnout, zapnout či smazat uložené údaje

Historii prokazování můžete ve svém mobilu zapínat a vypínat dle libosti. Lze i smazat dosavadní záznamy.

Do Historie prokazování se ukládají – máte-li tuto funkci zapnutou – všechny situace, kdy jste pomocí eDokladů prokazovali některý ze svých osobních údajů.

Historie prokazování On.png

Zapnutí a vypnutí Historie prokazování

Historii prokazování můžete libovolně zapínat a vypínat. Při zapnuté Historii prokazování se ukládá záznam o každé provedené kontrole.

Historie More Dropdown.png

Mazání pořízených záznamů

Vypnutí Historie prokazování nesmaže doposud pořízené záznamy. Pokud v zařízení máte záznamy o prokazování a chcete je smazat, pak zvolte položku „Smazat Historii prokazování“ a záznamy budou zrušeny bez ohledu na to, zda Historie prokazování aktuálně je nebo není zapnuta.

Smažou se vždy všechny záznamy, které jsou aktuálně v aplikaci pořízeny daným zařízením. Pokud máte aplikaci nainstalovanou na dvou zařízeních, Historie prokazování je vedena zvlášť pro každé zařízení.

Je možné eDoklady použít bez připojení na internet?

eDoklady vyžadují přístup k internetu při registraci, při aktualizaci údajů a při ověřování na přepážkách pomocí webové čtečky. Pokud vás ověřuje ověřovatel pomocí mobilní aplikace, postačí pouze technologie Bluetooth.

Proč se údaje nepředávají rovnou v rámci QR kódu, jako to bývá u letenek nebo různých vstupenek?

Předání přes Bluetooth je výrazně bezpečnější cestou přenosu údajů. V rámci předání je přenášena i fotografie a ta by se ve slušné kvalitě do QR kódu nevešla. QR kód slouží pouze pro navázání kontaktu, veškerá další komunikace probíhá přes Bluetooth. Ověřovatel posílá žádost ověřovanému, ten posílá odpověď s údaji (nebo žádost zamítá), takže by si ověřovatel s ověřovaným neustále museli ukazovat další a další QR kódy.

Zároveň naše eDoklady technicky přibližujeme připravovanému celoevropskému projektu elektronických dokladů a implementujeme díky tomu ISO normy a další bezpečnostní prvky.

Kdo všechno může pomocí eDokladů ověřit mou totožnost?

Všichni ověřovatelé, kteří mají nárok ověřovat vaši totožnost již nyní. Podívejte se také na seznam míst, kde je či bude možné používat eDoklady.

Ověřovatel po mně chce údaje a já se domnívám, že na ně nemá nárok. Co mám dělat?

Jednoduše při ověřování odmítněte údaje předat. Ověřovatel vás následně může požádat o poskytnutí jiné, třeba menší, sady údajů. Je čistě na vás, zda ověřovateli požadované údaje poskytnete, nebo ne.