Prokázání se ověřovateli na přepážce

Prokazování

Jak postupovat při prokazování totožnosti ověřovateli s webovou čtečkou

Jak postupovat, když vás k prokázání totožnosti nebo jiného osobního údaje vyzve ověřovatel na přepážce (např. na úřadě) pomocí tištěného QR kódu.

Co potřebujete

  • Smartphone (Android nebo iOS) s wifi a fotoaparátem
  • Možnost připojit se na lokální wifi síť ověřovatele nebo aktivní mobilní data
  • Nainstalovanou aplikaci eDoklady a být zaregistrován
  • mít vydaný platný český občanský průkaz

Jak probíhá předání údajů

Doklady.png

1

Navázání spojení.png

2

Aby mohlo proběhnout předání údajů, musíte mobilním telefonem pomocí fotoaparátu nasnímat QR kód, který vám ověřovatel předloží k naskenování. Pokud nebude mít aplikace povolený přístup k fotoaparátu, vyzve vás k povolení. OR kód naskenujte až po vyzvání od ověřovatele.

Scan QR kódu.png

Navázání spojení Loading.png

3

Když jsou mobilní telefony úspěšně propojeny, ověřovatel vám do aplikace odešle žádost o předání údajů. Aplikace vás informuje o tom, koho daný ověřovatel zastupuje (úřad, policie, soukromá firma s oprávněním kontroly osobních údajů a podobně), jaké konkrétní údaje po vás chce a jak s nimi bude nakládat (pouze kontrola, nebo i zpracování těchto údajů). Pokud dojdete k závěru, že ověřovatel po vás požaduje údaje nad rámec toho, co by požadovat měl, můžete předání údajů odmítnout, jinak předání potvrďte.

Udělení souhlasu.png

4

V tuto chvíli pouze čekejte, než proběhne přenos údajů do ověřovatelovy aplikace. Do několika vteřin by mělo být vše hotovo.

Sdílení údajů.png

5

V tuto chvíli jsou údaje přeneseny a vše je hotovo. Pokud máte zapnutou Historii prokazování, informace o právě proběhlé kontrole se do ní zapíšou, ať víte, komu, kdy a co jste předávali.

Historie prokazování On.png

6

Uložení kontroly do Historie prokazování

Pokud máte ve vaší aplikaci zapnuté ukládání informací o proběhlých kontrolách totožnosti do Historie prokazování, uloží se právě proběhlá kontrola do tohoto seznamu. Máte tak přesný přehled o tom, kdy a komu jste jaké údaje poskytli.

Detail záznamu.png

Kvůli ochraně osobních údajů je Historie prokazování po instalaci aplikace vypnutá a musíte si ji sami zapnout.

Výhoda předání pouze potřebných údajů

Velkou výhodou aplikace eDoklady oproti klasické fyzické občance je zejména naprostá kontrola nad tím, jaké osobní údaje komu poskytujete. Časem bude existovat značné množství ověřovatelů ze soukromého sektoru (prodavači u pokladny, kontrola vstupu na věkem omezené kulturní akce), a takovým lidem skutečně stačí předat pouze informaci o věku a nic víc. Takoví ověřovatelé jsou povinní nechtít po vás žádné informace nad rámec toho, k čemu jsou oprávněni. Vy takové předání údajů můžete odmítnout, případně pokud údaje předáte, tak později můžete na základě uložené historie kontrol podat stížnost na neoprávněné nakládání s osobními údaji daným ověřovatelem nebo subjektem, pro který ověřovatel pracoval.

Zvyšte svoji kybernetickou bezpečnost a při používání eDokladů dbejte na naše Bezpečnostní doporučení.

Jaké zařízení potřebuji, abych se mohl prokazovat pomocí eDokladů?

Potřebujete mobilní telefon s operačním systémem Android (od verze 10) nebo iOS (od verze 15), vybavený funkcí Bluetooth a ideálně i biometrickým zabezpečením (otisk prstu, snímek obličeje).

Proč se údaje nepředávají rovnou v rámci QR kódu, jako to bývá u letenek nebo různých vstupenek?

Předání přes Bluetooth je výrazně bezpečnější cestou přenosu údajů. V rámci předání je přenášena i fotografie a ta by se ve slušné kvalitě do QR kódu nevešla. QR kód slouží pouze pro navázání kontaktu, veškerá další komunikace probíhá přes Bluetooth. Ověřovatel posílá žádost ověřovanému, ten posílá odpověď s údaji (nebo žádost zamítá), takže by si ověřovatel s ověřovaným neustále museli ukazovat další a další QR kódy.

Zároveň naše eDoklady technicky přibližujeme připravovanému celoevropskému projektu elektronických dokladů a implementujeme díky tomu ISO normy a další bezpečnostní prvky.

Můžu občanku v eDokladech využít v zahraničí?

Zatím nikoli, prozatím je nutné míst plastovou kartičku nebo se prokazovat cestovním dokladem. Od 1. ledna 2025 budete moci eDoklady používat na zastupitelských úřadech v zahraničí.

Budou eDoklady začleněny do projektu Evropské digitální peněženky?

Ano, aplikaci tvoříme na základě principů, na kterých by měla v budoucnu fungovat také evropská peněženka digitální identity.

Co když po mně ověřovatel chce údaj, který mu nechci ukázat?

Ve vaší aplikaci se vždy objeví identifikace ověřovatele a údaje, které požaduje. Pokud je mezi nimi údaj, který ověřovateli nechcete předat, tak přenos údajů zamítněte. Ověřovatel bude mít možnost vyžádat si vaše údaje znovu, ale bez toho údaje, který mu nechcete předat. Například při koupi zboží určeného výhradně dospělým osobám postačí předat ověřovateli pouze údaj o vašem věku. Není důvod, aby viděl vaše jméno či adresu.