Zobrazení detailu dokladu

Používání

Jak získat a kopírovat detailní informace o svém dokladu

Tato funkce je určena pouze pro vás. Jelikož se na displeji vašeho mobilu zobrazí vaše osobní údaje, buďte opatrní, aby je druhá osoba neviděla nebo nemohla ofotit.

Doklady Loaded.png

Kliknutím na doklad otevřete obrazovku s digitálním výpisem údajů.

Detail dokladu.png

Zde můžete své údaje snadno kopírovat do jiných aplikací v mobilním telefonu, např. při vyplňování formulářů, a to buď pomocí zobrazených ikonek pro kopírování, nebo klasickým podržením řádku, který chcete zkopírovat do schránky.

Při vyplňování tištěných formulářů nemusíte hledat občanku, když například potřebujete znát její číslo. Mobil máte vždy po ruce.

Také si v tomto digitálním stejnopisu snadno můžete ověřit, že informace, které jsou o vaší osobě vedeny v evidenci občanských průkazů, jsou pravdivé a aktuální.

Platnost dokladu a aktualizace údajů

Aplikace vás také informuje o blížícím se konci platnosti vašeho dokladu, a to až 90 dní předem.

Doklady Platnost vyprší.png

Uvedeno je i datum a čas, kdy byly údaje v aplikaci aktualizovány. Bude-li doklad ve vaší aplikaci více než 48 hodin neaktualizován (podle zákona je 48 hodin hranicí, po kterou budou údaje v aplikaci považovány za důvěryhodné), bude případný ověřovatel při ověřování vašeho dokladu informován, že údaje jsou starší než 48 hodin. Bude pak na ověřovateli, zda bude údaje i tak považovat za platné či nikoli.

Doklady Offline.png

U ověření přes mobilní čtečku, bude-li doklad ve vaší aplikaci více než 48 hodin neaktualizován (podle zákona je 48 hodin hranicí, po kterou budou údaje v aplikaci považovány za důvěryhodné), bude případný ověřovatel při ověřování vašeho dokladu informován, že údaje jsou starší než 48 hodin. Bude pak na ověřovateli, zda bude i tak akceptovat ověření přes eDoklady či nikoli. Doporučujeme ale s tímto nepočítat (tj. s možností, že ověřovatel by akceptoval i eDoklad starší než 48 hodin) a mít údaje v eDokladech aktuální. Stačí tedy jen být připojen k internetu a spustit eDoklady.

Budou eDoklady začleněny do projektu Evropské digitální peněženky?

Ano, aplikaci tvoříme na základě principů, na kterých by měla v budoucnu fungovat také evropská peněženka digitální identity.

Mohou eDoklady využívat i osoby mladší 18 let?

Aplikaci eDoklady mohou po splnění základních podmínek pro registraci použít i osoby mladší 18 let. Musí mít identifikační prostředek Identity občana, platný český občanský průkaz a vlastní mobilní zařízení.

Můžu mít v eDokladech i občanky svých blízkých osob?

Ne, zatím není možné mít v eDokladech občanky svých dětí, partnera ani dalších blízkých osob.

Nechci, aby ověřovatel viděl při kontrole moji fotografii.

Toto bohužel není možné. Fotografie je předávána vždy, třeba i jen s jediným dalším údajem. Důvodem je, aby aplikaci nemohla použít jiná osoba a vydávat se za vás.

Můžu se i nadále prokazovat plastovou kartičkou občanky?

Ano, stávající občanka je nadále platná a je možné se s ní prokazovat jako dosud.