Odhlášení ze Správy ověřovatelů

Ikona tagu

Správce

Používání

Ikona tagu

Správa ověřovatelů

Zakončete svoji pracovní relaci bezpečně

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme korektně ukončit práci se Správou ověřovatelů, aby v ní nikdo neoprávněně nemohl vytvářet další ověřovatelské přístupy nebo měnit stávající nastavení.

Po ukončení vaší práce klikněte na odhlašovací ikonku v pravém horním rohu vedle vašeho profilového jména. Tím dojde k bezpečnému odhlášení od aplikace. Toto je velmi důležité zejména v případech, kdy používáte sdílený počítač nebo své počítačové pracoviště opouštíte a může k němu mít přístup další osoba.

Přečtěte si další bezpečnostní doporučení týkající se používání eDokladů.

Co je to Správa ověřovatelů?

Správa ověřovatelů je samostatný informační systém, který slouží k administraci mobilních zařízení a účtů pod danou organizací. Její hlavní účel spočívá ve vydávání certifikátů důvěryhodnosti, které jsou pro fungování eDokladů nezbytné.

Díky nim osoba, která předává své údaje ověřovací straně, má jistotu, že se jedná o důvěryhodný subjekt. Tato praxe vyplývá z přijatých ISO norem, které souvisí s předpisy pro implementaci evropské digitální peněženky eWallet.

Kdo je správcem ověřovatelů?

Správce ověřovatelů je osoba, která má přidělenou roli Správce do AIS eDoklady Správa ověřovatelů od interního správce JIP/KAAS.Tato role ho opravňuje přistupovat do daného systému, kde může generovat přihlašovací kódy pro svoje kolegy, kteří budou ověřovat doklady pomocí mobilní aplikace. Dále může provádět blokace zařízení v případě jejich odcizení a pro webovou čtečku chystat přepážky a sady údajů organizace.