Přihlášení ověřovatele do mobilní aplikace

Ikona tagu

Ověřovatel

Začínáme

Ikona tagu

Mobilní aplikace

Jak se přihlásit do mobilní aplikace, pomocí které budete ověřovat doklady občanů.

Přihlášení biometrií nebo PINem

Máte-li na svém zařízení i v aplikaci eDoklady povolenou biometrii, jste po startu aplikace eDoklady vyzváni k jejímu použití.

FaceID Prompting.png

Pokud přihlášení pomocí biometrie selže, nebo ji nemáte povolenou, nastává čas pro PIN.

23_02_Zadání PIN pro přihlašování do aplikace..png

Zobrazení výběru sad údajů

Po přihlášení se vám zobrazí obrazovka s výběrem sad údajů. Nyní můžete pokračovat v dalších činnostech — zahájit kontrolu, přidat vlastní sadu údajů nebo se podívat do profilu.

Jaký je rozdíl mezi odhlášením z aplikace a zrušení registrace zařízení?

Když se z aplikace odhlásíte a budete ji chtít znovu použít, tak pro opětovné přihlášení vám stačí zadat biometriku nebo PIN.  Pokud ale zrušíte registraci zařízení, znamená to, že vaše zařízení přestává být vedené ve Správě ověřovatelů. Pro používání aplikace byste museli projít celým procesem registrace znovu (přihlášení přes JIP/KAAS nebo pomocí nově vydaného párovacího kódu).

Jaký je rozdíl mezi odhlášením z aplikace a stavem, když je aplikace na pozadí nebo ji zavřu?

Stav, kdy dojde k odhlášení z aplikace nastává v situacích:

  • Když zakliknete v profilu Odhlásit se.
  • Pokud je aplikace na pozadí delší dobu než 3 minuty.
  • Při zavření aplikace.

Po těchto situacích je nutné se znovu přihlásit.

Ve chvíli, když je aplikace na pozadí a neuběhl limit tří minut se můžete do aplikace vracet bez nutnosti přihlašování.