Správa sad v mobilní aplikaci

Ikona tagu

Ověřovatel

Nastavení

Ikona tagu

Mobilní aplikace

Jak postupovat při nastavení sady údajů, které budete při kontrole dokladů potřebovat pro vaši práci.

Co potřebujete

  • Být přihlášen do aplikace eDoklady

Přednastavené sady

Ve výchozím stavu aplikace máte k dispozici nachystané základní sady pro ověření údajů dokladu. Tyto sady jsou nastavené pouze ke kontrole údajů, tzn. k zobrazení údajů na displeji. Detailní nastavení sady si ověříte po kliku na ikonu informace vpravo.

24_01_Výběr sad údajů a přehled přednastavených sad v aplikaci..png

Zvažte úpravu přednastavené sady, po její úpravě již nebudete mít možnost vrátit provedené změny zpět.

Pokud jste si chtěli pouze zobrazit detail dané sady a nebudete provádět žádné změny, vrátíte se na přechozí stránku pomocí šipky vlevo nahoře.

Vytvoření vlastní sady údajů

Pro vytvoření nové sady klikněte na tlačítko Přidat.

24_03_Jak přidat novou sadu údajů..pngPřidání sady 1 M.png

Zvolte název nové sady údajů. Délka názvu může být max 60 znaků.

Následně máte možnost přidat Údaje ke kontrole nebo Údaje ke kontrole i zpracování. Jaký je v tom rozdíl?

Pokud zvolíte Údaje ke kontrole, údaje se po předání občanem zobrazí na displeji telefonu, kdy po ukončení kontroly již nebudete moci k údajům přistupovat.

Pokud zvolíte Údaje ke kontrole i zpracování, máte možnost vybrat z údajů ke kontrole ty, které budete chtít zpracovávat po odchodu občana. Zpracování údajů spočívá v možnosti jednotlivé údaje zkopírovat pomocí ikony 2 obdélníků, případně si udělat jejich export ve formátu .pdf nebo .cbor.

Při výběrů údajů pro zpracování je potřeba mít na paměti, že jejich pořízením na sebe berete zákonnou povinnost podle nařízení GDPR. Výběr údajů, které chcete zpracovávat, musí respektovat zásadu minimalizace údajů, volte tedy pouze takové údaje, které k provedení kontroly dokladu nutně potřebujete. Doporučujeme správnou volbu údajů ke zpracování probrat s GDPR pověřencem úřadu.

Nastavení údajů ke kontrole

V oddílu Údaje ke kontrole klikněte na tlačítko Upravit.

Zobrazí se seznam všech údajů, které můžete požadovat. Daný údaj vyberete pomocí přepínače vpravo.

24_04_Výběr údajů ke kontrole..png

Fotografie se předává automaticky u každé kontroly, tento údaj nelze vypnout.

Máte možnost vybrat Všechny povinné údaje jedním přepínačem nahoře. Do výběru si tak začleníte všechny osobní údaje a údaje o občanském průkazu.

Vybrané údaje nezapomeňte Uložit. Jejich výběr si zkontrolujte v detailu sady.

24_05_Moje nová sada před uložením..pngpridat_sadu.png

Nastavení údajů ke zpracování

V oddílu Údaje ke kontrole i zpracování klikněte na tlačítko Přidat.Zobrazí se přehled údajů ke zpracování, který je tvořen údaji, jež jste vybrali při kontrole. Vyberte některé nebo všechny a dejte Uložit.

24_07_Výběr údaajů ke zpracování..png

Při výběru údajů pamatujte na zásadu minimalizace údajů. Volte pouze takové osobní údaje, které nutně potřebujete. Pokud vyberete údaje ke zpracování, budete s nimi moci nakládat i po odchodu osoby, která se jimi prokázala (kopírovat, pořizovat výpis a ukládat). Pamatujte však, že jako správce těchto údajů na sebe berete zákonnou povinnost podle nařízení GDPR.

Pokud ve výběru ke zpracování nenaleznete údaj, který chcete zpracovávat, je to kvůli tomu, že jste ho dříve nevybrali jako Údaj ke kontrole. Klikněte na Upravit údaje ke kontrole a vrátíte se o krok zpět na všechny údaje.

Následně se vrátíte na detail sady, kde si můžete v přehledu zkontrolovat podobu sady. Uvidíte, které údaje máte nastavené ke kontrole a které ke kontrole i zpracování. Případnou editaci údajů provedete pomocí tlačítka Upravit v dané části.

24_08_Moje nová sada s údaje ke zpracování před uložením..png

Pokud je v sadě nastaveno vše, jak má být, nezapomeňte sadu Uložit.

Vytvoří se vám nová sada, kterou naleznete v přehledu sad.

24_06_Moje nová sada se zobrazí ve výběru sady údajů v dalších sadách..png

Smazání vytvořené sady

Sadu, kterou již nepoužíváte, je možné smazat (týká se vlastních sad, ne přednastavených). U sady klikněte na ikonu informace.

24_09_Detailní pohled na ikonu informace u vlastní sady..png

V detailu sady kliknete vpravo nahoře na tři tečky.

Edit_sady.png