Udělení mobilního přístupu

Ikona tagu

Správce

Nastavení

Ikona tagu

Správa ověřovatelů

Umožněte zaměstnancům vaší organizace ověřování na mobilu

Aby zaměstnanec vaší organizace mohl používat mobilní aplikaci eDoklady jako ověřovatel, musíte mu jako Správce vytvořit přístupový kód. Pomocí něj pak spáruje svoje zařízení se systémem eDokladů vaší organizace.

Co potřebujete

  • Přístup do JIP/KAAS (pokud jste úřad)
  • Datovou schránku právnické nebo podnikající fyzické osoby (pokud jste firma)
  • Přístup k internetu

Vytvoření párovacího kódu

1

Aplikace vás při vytváření prvního párovacího kódu navede nápovědou.

Flow1 M.png

2

Flow2 M.png

3

4

Odeslání párovacího kódu

Vytvořený párovací kód zašlete zaměstnanci vaší organizace e-mailem, aby jej mohl zadat do své aplikace eDoklady a spárovat tak své mobilní zařízení s eDoklady vaší organizace. Platnost párovacího kódu je 7 dní a lze jej použít pouze k jednorázovému přihlášení.

1

udeleni mob prist.png

2

Flow 3 M.png

Můžete zadat více adres oddělených čárkami, např. chcete-li kód poslat na pracovní i soukromou adresu.

3

Flow5 M.png

4

Kdo je správcem ověřovatelů?

Správce ověřovatelů je osoba, která má přidělenou roli Správce do AIS eDoklady Správa ověřovatelů od interního správce JIP/KAAS.Tato role ho opravňuje přistupovat do daného systému, kde může generovat přihlašovací kódy pro svoje kolegy, kteří budou ověřovat doklady pomocí mobilní aplikace. Dále může provádět blokace zařízení v případě jejich odcizení a pro webovou čtečku chystat přepážky a sady údajů organizace.

Jako ověřovatel mám omezení v počtu zařízení, které můžu pod svoji registrací používat?

Nemáte. Jako ověřovatel se můžete registrovat do libovolného počtu zařízení.

Omezení v počtu registrovaných zařízení je pouze na straně držitele dokladu, který může mít svůj doklad maximálně ve dvou zařízeních.