Odhlášení a opětovné přihlášení v mobilní aplikaci

Používání

Jak se bezpečně odhlásit z aplikace a co dělat, když potřebujete opětovný přístup

Odhlášení

Z aplikace se jednoduše odhlásíte kliknutím na Odhlásit se v sekci Profil.

Profil.png

Po odhlášení není možné aplikaci eDoklady spustit bez přihlášení pomocí biometrie nebo PINu.

Přihlášení

Po startu aplikace eDoklady se zobrazí seznam účtů, které v aplikaci máte. Většina uživatelů tam bude mít pouze svůj občanský profil, ale pokud jste zároveň i ověřovatelem, nabídne vám aplikace i přihlášení do vašich ověřovatelských účtů (je možné mít více ověřovatelských účtů, ale na daném zařízení pouze jeden občanský).

Odhlášením z aplikace eDoklady nedochází k odpojení dokladu z aplikace ani ke smazání Historie prokazování. Po přihlášení biometrií nebo PINem uvidíte v aplikaci vše jako dřív.

Co se stane, když PIN i potřetí zadám chybně?

Dojde k odpojení aplikace a je potřeba projít procesem registrace znovu.

Jaký je rozdíl mezi odhlášením z aplikace a stavem, když je aplikace na pozadí nebo ji zavřu?

Stav, kdy dojde k odhlášení z aplikace nastává v situacích:

  • Když zakliknete v profilu Odhlásit se.
  • Pokud je aplikace na pozadí delší dobu než 3 minuty.
  • Při zavření aplikace.

Po těchto situacích je nutné se znovu přihlásit.

Ve chvíli, když je aplikace na pozadí a neuběhl limit tří minut se můžete do aplikace vracet bez nutnosti přihlašování.

Jak zablokuji eDoklady, pokud mi telefon někdo ukradne?

V případě ztráty nebo krádeže telefonu můžete v Portálu občana odpojit aplikaci eDoklady, čímž se zruší vaše registrace v tomto zařízení a nikdo se do aplikace nedostane.