Ověření cizího dokladu

Používání

Jak můžete ověřit doklad někoho jiného? Mobilní aplikace vám umožní být i ověřovatelem.

Detailnější zpracování tohoto tématu najdete v článcích pro ověřovatele. Toto je jen stručný výtah pro občany ověřující doklad jiných občanů.

I jako fyzická osoba můžete ověřovat doklad jiného občana. Slouží k tomu funkce Zkontrolovat cizí doklad, kterou najdete v profilu v aplikaci eDoklady.

Profil.png

Zápis do správy ověřovatelů

Protože budete po jiném občanovi chtít předání jeho osobních údajů, musí pro něj být zajištěna vaše důvěryhodnost. Proto pro využití funkce Zkontrolovat cizí doklad musíte být zapsáni do Správy ověřovatelů. Tento zápis musíte odsouhlasit, v opačném případě vám nebude umožněno kontrolovat cizí doklady.

souhlas se správou ověřovatelů.png

Průběh ověření cizího dokladu

HP_nw.png

V aplikaci jsou už pro vás připraveny nejvíce používané sady údajů. Můžete si ale vytvořit i sadu vlastní.

Více o správě a úpravách sad údajů najdete v článku Správa sad údajů v mobilní aplikaci v Podpoře ověřovatelů.

1

2

Scan QR kódu.png

3

Zobrazení údajů.png

4

Co se stane, když se klient bude prokazovat neplatným eDokladem?

V takovém případě Vás bude systém informovat, že se může jednat o podvrh. Systém nezobrazí údaje o klientovi, ale oznámí, že "Obdrželi jste údaje, které nejsou důvěryhodné".

Nedůvěryhodné údaje_res.png

Můžou být eDoklady použity k ověřování identity či totožnosti přes webové aplikace?

Ne, k tomu účelu slouží Identita občana.