Změna přihlašovacího PINu a nastavení biometrie

Nastavení

Návod, jak v rámci zabezpečení aplikace změnit přihlašovací údaje

Změna přihlašovacího PINu

Profil.png

1

Zadání současného PINu 2.png

2

Zadání nového PINu 2.png

3

Kontrola nového PINu 1.png

4

Změna nastavení biometrie

Biometrické ověření (3D rozpoznávání obličeje u iOS, skenování otisků prstů u iOS a Android) je součástí operačního systému vašeho telefonu. V aplikaci eDoklady si pouze v sekci Profil volíte, zda se biometrie má či nemá použít.

Profil.png

Při vypnuté biometrii je potřeba zadávat pro spuštění aplikace PIN. PIN budete potřebovat také v případě, že na vašem zařízení dojde ke změně biometrie (naskenujete si znovu obličej nebo otisky prstů). Po zadání PINu a znovupovolení biometrie se už opět budete moci přihlašovat biometrií.

Na některých mobilních telefonech s operačním systémem Android je v rámci biometrie možné použít pouze skenování otisků prstů. Důvodem je že některé modely smartphonů nedisponují bezpečnější 3D metodou skenování obličeje a hrozí u nich možnost podvrhnutí 2D fotografie pro oklamání biometrického ověření.

Co se stane, když PIN i potřetí zadám chybně?

Dojde k odpojení aplikace a je potřeba projít procesem registrace znovu.

Jak zablokuji eDoklady, pokud mi telefon někdo ukradne?

V případě ztráty nebo krádeže telefonu můžete v Portálu občana odpojit aplikaci eDoklady, čímž se zruší vaše registrace v tomto zařízení a nikdo se do aplikace nedostane.

Můžu se i nadále prokazovat plastovou kartičkou občanky?

Ano, stávající občanka je nadále platná a je možné se s ní prokazovat jako dosud.