Kontrola dokladu v mobilní aplikaci

Ikona tagu

Ověřovatel

Kontrola

Ikona tagu

Mobilní aplikace

Jak ověřit totožnost občana nebo jiný jeho osobní údaj během několika sekund.

Postup se vztahuje k situaci, kdy ověřujete totožnost s pomocí mobilní aplikace. Pokud k ověření totožnosti občanů využíváte webovou aplikaci, návod naleznete v článku Kontrola dokladu ve webové čtečce ověřovatele.

Co potřebujete

  • Smartphone (Android nebo iOS) s Bluetooth
  • Nainstalovanou a zaregistrovanou aplikaci eDoklady
  • Povolený fotoaparát a zapnuté Bluetooth
  • Požadovanou sadu údajů

Výběr údajů ke kontrole

Vyberte sadu údajů, kterou při kontrole budete požadovat. Výběr provedete zakliknutím sady, která se následně zobrazí nahoře jako aktivní sada.

Sady mějte dopředu připravené, ať vybíráte z několika hotových variant sad. Urychlíte tak samotný proces kontroly, než kdybyste sadu teprve vytvářeli. Jak vytvořit vlastní sadu údajů naleznete v článku Správa sad v mobilní aplikaci.

25_01_Zaktivnění vlastní sady pro kontrolu údajů..png

Po zaktivnění sady klikněte na tlačítko Kontrola, které vyvolá funkci fotoaparátu.

Pokud nemáte povolený fotoaparát nebo Bluetooth, aplikace vás po kliknutí na tlačítko Kontrola vyzve, abyste je povolili. Pokud výzvy odmítnete, nebudete moci v kontrole pokračovat.

Následně namiřte fotoaparát na QR kód, který vám občan předloží na displeji svého telefonu. Po sejmutí QR kódu dojde k navázání spojení a občan obdrží výzvu s údaji, které po něm požadujete.

Aplikace ověřovatele zobrazí animaci čekání na předání údajů. 25_02_Animace při čekání na nasdílení údajů občanem..png

Ve stejnou dobu občan uvidí ve své aplikaci požadavek podle aktivní sady údajů.

25_03_Jak se zobrazí požadavek na údaje v občanově aplikaci..png

Pokud občan odklikne Sdílet údaje, uvidíte jeho údaje ve své aplikaci.

Kontrola údajů

25_04_Kontrola předaných údajů..png

Stavy výpisu

Nejprve věnujte pozornost stavu údajů, zobrazit se vám můžou tyto výstrahy:

Digitální výpis je platný.

Značí, že vše je v pořádku.

Digitální výpis byl aktualizován před N dny.

Značí, že k předání údajů došlo bez aktualizace digitálního výpisu občana, tzn. že digitální výpis je starší 48 hodin. To nastane, pokud občan použije aplikaci bez připojení internetu. Co můžete udělat:

  • Nejprve zvažte z povahy údajů, zda stáří údajů brání jejich důvěře.
  • Požádejte občana, aby se připojil k mobilním datům / wi-fi a došlo k aktualizaci výpisu.
  • Pokud nelze zajistit aktualizaci výpisu na straně občana, vyžádejte si údaj platnosti dokladu a zkontrolujte, zda v uplynulé době nedošlo ke konci platnosti dokladu.

Digitální výpis není platný.

Značí, že digitální výpis nemá platné ověření od důvěryhodné certifikační autority. Tento stav se zobrazí, pouze pokud v přecházející výstraze Obdrželi jste údaje, které nejsou důvěryhodné kliknete na tlačítko Přesto zobrazit.

Kontrolu údajů ukončíte tlačítkem Domů. Pamatujte si však, že údaje se ztratí a již si je nezobrazíte.

Kontrola a zpracování údajů

Pokud požadovaná sada údajů obsahuje některé údaje ke zpracování, zobrazí se vám údaje rozdělené na údaje ke kontrole a údaje ke kontrole i zpracování.

V části údaje ke kontrole i zpracování máte u daného údaje navíc tlačítko zkopírovat (ikona 2 obdélníků). To využijete např. pro vložení údaje do jiného systému bez nutnosti údaj opisovat ručně.

Zobrazení údajů.png

Jaké další situace můžou nastat?

Údaje nebyly nasdíleny

Tato situace nastane, pokud:

  • občan odklikne Nesouhlasím ve výzvě ke kontrole údajů,
  • požadujete údaje, které občan nemá, typicky se jedná o nepovinné údaje např. titul, rodný stav nebo úřední záznamy,
  • údaje jsou ve špatném formátu.

Klikněte na Přejít na úvod a zjistěte, zda vám občan údaje nasdílel, případně zda nějaké údaje nemá k dispozici. Poté kontrolu zopakujte.

Obdrželi jste údaje, které nejsou důvěryhodné

Digitální výpis nemá platné ověření od důvěryhodné certifikační autority. Je tedy na vás, jestli budete údajům občana důvěřovat. Pokud údaje přesto zobrazíte, uvidíte na obrazovce Kontrola a zpracování údajů informaci, že Digitální výpis není platný.

Nastala chyba

Došlo k technickému problému. Zopakujte kontrolu znovu, pokud chyba přetrvává obraťte se na technickou podporu.

Spojení přerušeno

Vypršel časový limit pro předání údajů. Kontrolu zopakujte.

Bluetooth přenos se nezdařil

Pravděpodobně došlo k vypnutí funkce Bluetooth při přenosu dat. Zkontrolujte si, zda vy i váš protějšek máte Bluetooth zapnuté a kontrolu dokladu zopakujte.