Přihlášení do Správy ověřovatelů

Ikona tagu

Správce

Začínáme

Ikona tagu

Správa ověřovatelů

Přístup k hlavnímu panelu pro správce eDokladů v organizaci

Co potřebujete

  • Přístup do JIP/KAAS (pokud jste úřad)
  • Datovou schránku právnické nebo podnikající fyzické osoby (pokud jste firma)
  • Přístup k internetu

Postup přihlášení ve webové aplikaci

Správu ověřovatelů naleznete zde: https://sprava.edoklady.gov.cz/prihlaseni

1

Do Správy ověřovatelů je potřeba se přihlásit pomocí JIP/KAAS, kdy v JIP/KAAS máte přidělenou roli Správce pro AIS eDoklady Správa ověřovatelů.

login vyber.png

2

login form.png

Poté, co potvrdíte souhlas s předáním údajů, se zobrazí úvodní stránka Správy ověřovatelů. Pokud ji spouštíte poprvé, můžete vytvořit první párovací kódy:

prvni kod.png

3

Co je to JIP/KAAS?

Zkratka JIP znamená Jednotný identitní prostor, zabezpečený adresář orgánů veřejné moci a uživatelských účtů „úředník“, který je součástí Czech POINT. KAAS je zkratka pro Katalog autentizačních služeb, které umožňuje přistupování do agendové informačního systému nebo systému veřejné správy pomocí přihlašovacích údajů v Jednotném identitním prostoru. Více informací naleznete na https://www.czechpoint.cz/public/vyvojari/jip-kaas/.

Co je to Správa ověřovatelů?

Správa ověřovatelů je samostatný informační systém, který slouží k administraci mobilních zařízení a účtů pod danou organizací. Její hlavní účel spočívá ve vydávání certifikátů důvěryhodnosti, které jsou pro fungování eDokladů nezbytné.

Díky nim osoba, která předává své údaje ověřovací straně, má jistotu, že se jedná o důvěryhodný subjekt. Tato praxe vyplývá z přijatých ISO norem, které souvisí s předpisy pro implementaci evropské digitální peněženky eWallet.

Proč nemohu do JIP/KAAS využít přihlášení jménem a heslem, pokud mám přidaný certifikát?

Osobní komerční certifikát vydávaný certifikační autoritou, např.: První certifikační autorita (I.CA), Post Signum nebo eIdentita je určený pro přihlašování na počítači, kdy se využívá desktopová ověřovací aplikace a USB token. To způsobuje hardwarovou bariéru pro použití na mobilním telefonu. JIP/KAAS zároveň neumožňuje vybírat si, pro jaké přihlášení se certifikát použije a pro jaké ne. To znamená, že pokud jste si certifikát spárovali se svým účtem v JIP/KAAS, pro každé další přihlášení bude jeho autorizace nutná. Doporučujeme tedy využít jako náhradní řešení přihlašování pomocí Identity občana. Více informací o JIP/KAAS je dozvíte na přihlašovací stránce a v návodech.