Registrace organizace do Správy ověřovatelů

Ikona tagu

Správce

Začínáme

Ikona tagu

Správa ověřovatelů

Začněte s vaší organizací pracovat v systému eDoklady

Ve Správě ověřovatelů můžete svým kolegům zřídit přístupy pro používání mobilní aplikace jako ověřovatelů. Uvidíte zde všechny typy přístupů, které pracovníci vaší organizace mají v rámci ověřovatelských aplikací. Tyto přístupy můžete v případě potřeby odvolat.

Co potřebujete

  • Přístup do JIP/KAAS (pokud jste úřad)
  • Datovou schránku právnické nebo podnikající fyzické osoby (pokud jste firma)
  • Přístup k internetu na zařízení, na kterém registraci provádíte

Postup při registraci

1

vyber.png

2

3

registrace.png

4

Co je to JIP/KAAS?

Zkratka JIP znamená Jednotný identitní prostor, zabezpečený adresář orgánů veřejné moci a uživatelských účtů „úředník“, který je součástí Czech POINT. KAAS je zkratka pro Katalog autentizačních služeb, které umožňuje přistupování do agendové informačního systému nebo systému veřejné správy pomocí přihlašovacích údajů v Jednotném identitním prostoru. Více informací naleznete na https://www.czechpoint.cz/public/vyvojari/jip-kaas/.

Co je to Správa ověřovatelů?

Správa ověřovatelů je samostatný informační systém, který slouží k administraci mobilních zařízení a účtů pod danou organizací. Její hlavní účel spočívá ve vydávání certifikátů důvěryhodnosti, které jsou pro fungování eDokladů nezbytné.

Díky nim osoba, která předává své údaje ověřovací straně, má jistotu, že se jedná o důvěryhodný subjekt. Tato praxe vyplývá z přijatých ISO norem, které souvisí s předpisy pro implementaci evropské digitální peněženky eWallet.

Proč nemohu do JIP/KAAS využít přihlášení jménem a heslem, pokud mám přidaný certifikát?

Osobní komerční certifikát vydávaný certifikační autoritou, např.: První certifikační autorita (I.CA), Post Signum nebo eIdentita je určený pro přihlašování na počítači, kdy se využívá desktopová ověřovací aplikace a USB token. To způsobuje hardwarovou bariéru pro použití na mobilním telefonu. JIP/KAAS zároveň neumožňuje vybírat si, pro jaké přihlášení se certifikát použije a pro jaké ne. To znamená, že pokud jste si certifikát spárovali se svým účtem v JIP/KAAS, pro každé další přihlášení bude jeho autorizace nutná. Doporučujeme tedy využít jako náhradní řešení přihlašování pomocí Identity občana. Více informací o JIP/KAAS je dozvíte na přihlašovací stránce a v návodech.

Proč se mi přihlášení přes JIP/KAAS nezobrazuje responzivně?

JIP/KAAS je primárně určen pro práci úředníku na počítači. Upravit JIP/KAAS pro responzivní zobrazení se nyní jeví jako neekonomické, neboť ho brzy nahradí nový systém CAAIS.

Pokud je pro vás neresponzivní zobrazení JIP/KAAS na mobilu nečitelné, stránku si můžete přiblížit pomocí doteku displeje dvěma prsty, které od sebe oddálíte, obrazovka se vám následně přiblíží.