Prokázání se ověřovateli s mobilní čtečkou

Prokazování

Jak postupovat při prokazování totožnosti ověřovateli s mobilem

Jak postupovat, když vás k prokázání totožnosti nebo jiného osobního údaje vyzve ověřovatel s mobilní čtečkou, tedy s ověřovací aplikací v mobilním telefonu.

Co potřebujete

Jak probíhá předání údajů

Klikněte na tlačítko Prokázat se. Na vašem mobilu se zobrazí QR kód. Pokud v tuto chvíli nebude zapnuté nebo povolené Bluetooth, budete k zapnutí či povolení vyzváni.

Navázání spojení.png

1

Když jsou mobilní telefony úspěšně propojeny, ověřovatel vám do aplikace odešle žádost o předání údajů. Aplikace vás informuje o tom, koho daný ověřovatel zastupuje (úřad, policie, soukromá firma s oprávněním kontroly osobních údajů a podobně), jaké konkrétní údaje po vás chce a jak s nimi bude nakládat (pouze kontrola, nebo i zpracování těchto údajů). Pokud dojdete k závěru, že ověřovatel po vás požaduje údaje nad rámec toho, co by požadovat měl, můžete předání údajů odmítnout, jinak předání potvrďte.

Udělení souhlasu.png

2

V tuto chvíli pouze čekejte, než proběhne přenos údajů do ověřovatelovy aplikace. Ve velmi krátkém čase by mělo být vše hotovo.

Sdílení údajů.png

3

V tuto chvíli jsou údaje přeneseny a vše je hotovo. Pokud máte zapnutou Historii prokazování, informace o právě proběhlé kontrole se do ní zapíšou, ať víte, komu, kdy a co jste předávali.

Historie prokazování On.png

4

Uložení kontroly do historie

Pokud máte ve vaší aplikaci zapnuté ukládání informací o proběhlých kontrolách totožnosti do historie, uloží se právě proběhlá kontrola do tohoto seznamu. Máte tak přesný přehled o tom, kdy a komu jste jaké údaje poskytli.

Detail záznamu.png

Kvůli ochraně osobních údajů je Historie prokazování po instalaci aplikace vypnutá a musíte si ji sami zapnout.

Výhoda předání pouze potřebných údajů

Velkou výhodou aplikace eDoklady oproti klasické fyzické občance je zejména naprostá kontrola nad tím, jaké osobní údaje komu poskytujete. Časem bude existovat značné množství ověřovatelů ze soukromého sektoru (prodavači u pokladny, kontrola vstupu na věkem omezené kulturní akce), a takovým lidem skutečně stačí předat pouze informaci o věku a nic víc. Takoví ověřovatelé jsou povinní nechtít po vás žádné informace nad rámec toho, k čemu jsou oprávněni. Vy takové předání údajů můžete odmítnout, případně pokud údaje předáte, tak později můžete na základě uložené historie kontrol podat stížnost na neoprávněné nakládání s osobními údaji daným ověřovatelem nebo subjektem, pro který ověřovatel pracoval.

Zvyšte svoji kybernetickou bezpečnost a při používání eDokladů dbejte na naše Bezpečnostní doporučení.

Co když po mně ověřovatel chce údaj, který mu nechci ukázat?

Ve vaší aplikaci se vždy objeví identifikace ověřovatele a údaje, které požaduje. Pokud je mezi nimi údaj, který ověřovateli nechcete předat, tak přenos údajů zamítněte. Ověřovatel bude mít možnost vyžádat si vaše údaje znovu, ale bez toho údaje, který mu nechcete předat. Například při koupi zboží určeného výhradně dospělým osobám postačí předat ověřovateli pouze údaj o vašem věku. Není důvod, aby viděl vaše jméno či adresu.

Jak je to s platností dokladů? Mohu aplikaci použít, když mi skončí platnost dokladu? Mohu si do aplikace nahrát již neplatný doklad?

Neplatný doklad do aplikace nahrát nelze. Doklad po konci platnosti dokladu je z aplikace automaticky odstraněn.

Mám podezření, že ověřovatel zneužil mé osobní údaje nebo s nimi nezachází v souladu s GDPR. Můžu eDoklady použít jako důkazní materiál?

Máte-li v eDokladech zapnutou Historii prokazování, nesmazali jste uložené údaje, ani jste nevyměnili zařízení (Historie prokazování je vázána na konkrétní zařízení), najdete tam informace o tom, kdy a komu jste se prokazovali a jaké údaje jste mu předali. Toto může v případě sporů či soudů sloužit jako důkazní materiál.

Ověřovatel po mně chce údaje a já se domnívám, že na ně nemá nárok. Co mám dělat?

Jednoduše při ověřování odmítněte údaje předat. Ověřovatel vás následně může požádat o poskytnutí jiné, třeba menší, sady údajů. Je čistě na vás, zda ověřovateli požadované údaje poskytnete, nebo ne.

Proč aplikace eDoklady vyžaduje zapnutý Bluetooth?

Zapnutý Bluetooth musíte mít v případě, že vaši totožnost ověřuje ověřovatel s mobilní čtečkou. Pomocí technologie Bluetooth se váš a jeho mobil propojí a dojde k bezpečnému zašifrovanému přenosu údajů.