Zobrazení historie prokazování

Prokazování

Jak získat přehled o všech vašich prokázáních totožnosti? 

Pokud chcete mít přehled o všech situacích, kdy jste pomocí eDokladů prokazovali některý ze svých osobních údajů, můžete si ve svém zařízení zapnout Historii prokazování. Dostanete se do ní přes Profil a volbu Historie prokazování.

Profil.png

Je-li Historie prokazování ve vašem mobilním telefonu zapnutá, uvidíte zde chronologicky seřazený seznam vašich prokazování, od nejnovějších po nejstarší.

Historie prokazování On.png

U každého záznamu vidíte, zda jste souhlasili nebo nesouhlasili s předáním údajů. Záznam můžete dále rozkliknout a v detailním pohledu se podívat kdo a kdy vaše údaje ověřoval a jaké konkrétní údaje jste mu předali. Ukládají se pouze názvy položek (například jméno, příjmení, věk), nikoli konkrétní hodnoty (Josef, Novák, 55).

Detail záznamu.png

Nemáte-li Historii prokazování zapnutou a ani jste ji dříve zapnutou neměli, aplikace vás upozorní na neexistující záznamy.

Historie prokazování Empty On.png

Můžu mít v eDokladech i občanky svých blízkých osob?

Ne, zatím není možné mít v eDokladech občanky svých dětí, partnera ani dalších blízkých osob.

Jak zablokuji eDoklady, pokud mi telefon někdo ukradne?

V případě ztráty nebo krádeže telefonu můžete v Portálu občana odpojit aplikaci eDoklady, čímž se zruší vaše registrace v tomto zařízení a nikdo se do aplikace nedostane.

Kdo všechno může pomocí eDokladů ověřit mou totožnost?

Všichni ověřovatelé, kteří mají nárok ověřovat vaši totožnost již nyní. Podívejte se také na seznam míst, kde je či bude možné používat eDoklady.

Mám podezření, že ověřovatel zneužil mé osobní údaje nebo s nimi nezachází v souladu s GDPR. Můžu eDoklady použít jako důkazní materiál?

Máte-li v eDokladech zapnutou Historii prokazování, nesmazali jste uložené údaje, ani jste nevyměnili zařízení (Historie prokazování je vázána na konkrétní zařízení), najdete tam informace o tom, kdy a komu jste se prokazovali a jaké údaje jste mu předali. Toto může v případě sporů či soudů sloužit jako důkazní materiál.

Nechci, aby ověřovatel viděl při kontrole moji fotografii.

Toto bohužel není možné. Fotografie je předávána vždy, třeba i jen s jediným dalším údajem. Důvodem je, aby aplikaci nemohla použít jiná osoba a vydávat se za vás.