Průvodce pro obce, kraje a jejich organizace

Ikona tagu

Správce

Začínáme

Průvodce pro obecní nebo krajské samosprávy a jejich organizace jako jsou například obecní policie k zavedení fyzického ověření totožnosti pomocí eDokladů.

Registrace ověřovatele

Aby váš úřad mohl začít ověřovat klienty s využitím aplikace eDoklady pomocí mobilní nebo webové aplikace, je nutné nejprve provést registraci do Správy ověřovatelů lokálním administrátorem vašeho úřadu prostřednictvím přístupových údajů JIP/KAAS. Lokálním administrátorem se rozumí správce služeb Czech POINT a JIP/KAAS ve vaší organizaci. Pro registraci můžete využít jak přístup do aplikace Správa ověřovatelů, tak do aplikace webové čtečky ověřovatele.

Pro správu mobilní ověřovací aplikace:

Pro správu webové ověřovací aplikace:

Nastavení přístupu do ověřovací aplikace přes JIP/KAAS

V aplikaci Správa dat vaším lokálním administrátorem služeb Czech POINT a JIP/KAAS přidělíte vašim zaměstnancům roli Ověřovatel v AIS eDoklady Správa ověřovatelů a určení zaměstnanci budou tak moci přistupovat do ctecka.edoklady.gov.cz a mobilní aplikace pomocí JIP/KAAS.

K nastavení JIP/KAAS se Vám bude hodit příručka pro lokálního administrátora, konkrétně část 3.6.6 Přidělování přístupových rolí do AIS uživateli. Dále záleží, jaká osoba bude mít uvedenou agendu u vaší organizace v kompetenci, té přidělíte roli Správce v AIS eDoklady Správa ověřovatelů, ta bude moci ještě navíc přistupovat do Správy ověřovatelů.

Tento přístup do webové nebo mobilní ověřovací aplikace přes JIP/KAAS může být dále ze strany obecního/městského úřadu udělen i zaměstnancům obecní policie nebo jiných spravovaných organizací.

Pozn. Ve Správě ověřovatelů zajišťuje Správce registraci své organizace a generování jednorázových kódů pro mobilní aplikace (pokud budete využívat mobilní aplikaci k ověřování bez přihlašování prostřednictvím JIP/KAAS). Naopak ve webové ověřovací aplikaci nastavuje Správce virtuální přepážky a sady údajů organizace.

Možnosti ověření

Na přepážkách budou pravděpodobně vaši zaměstnanci využívat webovou čtečku a bude jim stačit stolní počítač nebo notebook s rolí a přístupem v JIP/KAAS a tiskárna (stačí černobílá) pro opatření QR kódu a ideální wifi pro připojení občanů bez mobilních dat.

Váš úřad jako ověřovatel společně s vašimi organizacemi dále může využít mobilní aplikaci eDoklady, kam se registrujete pomocí JIP/KAAS nebo párovacího kódu ze Správy ověřovatelů.

Jako mobilní čtečku lze využít libovolný chytrý telefon, který má operační systém Android ve verzi 10 a vyšší (např. Samsung, atd.) nebo iOS ve verzi op. systému 15 a vyšší (iPhone). Dále je potřeba, aby telefon uměl tzv. Bluetooth Low Energy a měl k dispozici fotoaparát. Pro správné fungování mobilní aplikace doporučujeme aplikaci stáhnout pouze přes podporované oficiální služby Google play a App Store.

Obě varianty ověření jsou rovnocenné, záleží čistě na vašem vybavení – zda máte k dispozici mobily nebo PC a na přístupech do JIP/KAAS (kde potřebujete mít přidělenou roli Ověřovatel eDokladů nebo Správce eDokladů).

Je tedy na vašem úřadu, jaký způsob ověření si vyberete, a který pro vás bude vhodnější. Je možné samozřejmě používat i oba způsoby ověření.

Obecní a krajské organizace

Co se týče organizací jako jsou například obecní policie, může být ze strany obecního/městského úřadu, který je zřizovatelem, umožněn přístup do webové nebo mobilní ověřovací aplikace přes JIP/KAAS.

Pro příslušníky obecní policie, případně i externím zaměstnancům může váš úřad sám nebo prostřednictvím přiděleného správce vygenerovat ve Správě ověřovatelů jednorázové kódy pro přístup do mobilní ověřovací aplikace. Tito ověřovatelé jsou pak v mobilní aplikaci přihlášeni přes jednorázový kód za úřad, který přístup umožnil ze Správy ověřovatelů. V mobilní aplikaci takto registrovaní ověřovatelé tedy vystupují i při ověření jménem své obce a nikoli za svou osobu nebo organizaci.

Modelový příklad

Obecní policie z obce Horní Obláčkov chce používat mobilní ověřovací aplikaci v terénu. Obrátí se na svůj obecní úřad, který udělí v JIP/KAAS přístup pro Správce eDokladů za obecní policii. Ten si vygeneruje řadu párovacích kódů pro policisty v terénu. Každý telefon má přidělen jeden párovací kód. Tito policisté budou v mobilní aplikaci po registraci i při ověření vystupovat jménem Obecní úřad Horní Obláčkov, bez upřesnění, že se jedná o obecní policii.

Více na informací o nastavení ověřovací mobilní aplikace a procesu ověření najdete na těchto odkazech:

Kde nalezneme harmonogram k zavedení eDokladů pro ověřovatele?

Přehled míst, kde lze eDoklady použít | eDoklady (gov.cz)

Můžeme začít ověřovat hned od začátku spuštění eDokladů?

Ano, mobilní a webová aplikace eDoklady včetně ověřovatelské části je od začátku dostupná všem úřadům a dalším subjektům.

Je možné eDoklady propojit přes API s naším informačním systémem?

V případě webové čtečky, která umožňuje jak kontrolu, tak i zpracování již nyní, připravujeme v první polovině roku 2024 nejprve pro orgány veřejné moci vydat API rozhraní, které umožní integraci do jejich informačních systémů a tím předání poskytnutých údajů z webové aplikace do interního systému ověřovatele a nebude pak nutné údaje ručně přepisovat. Dostupná bude i možnost stahovat výpisy (.pdf a .cbor) z mobilní čtečky.

Kam se máme jako ověřovatel obrátit v případě problému?

Vyplňte formulář podpory, kde popíšete svůj problém

Kde najdeme podrobnější informace pro ověřovatele?

Podpora ověřovatelů | eDoklady (gov.cz)