Průvodce pro soukromé osoby a nestátní organizace

Ikona tagu

Správce

Začínáme

Průvodce pro soukromoprávní subjekty jako jsou právnické osoby, OSVČ a jiné nestátní organizace k zavedení fyzického ověření totožnosti pomocí eDokladů.

Registrace ověřovatele

Aby váš subjekt jako ověřovatel mohl začít ověřovat klienty s využitím aplikace eDoklady pomocí mobilní aplikace, je nutné nejprve provést registraci vaší organizace do Správy ověřovatelů pomocí vaší datové schránky typu právnická osoba (PO) nebo typu podnikající fyzická osoba (PFO).

Prozatím je možné pro kontrolu digitálního stejnopisu v aplikaci eDoklady u právnických osob nebo podnikajících fyzických osob využít pouze ověřovatelskou část mobilní aplikace. Údaje v mobilní aplikaci lze žádat ke kontrole, tj. zobrazení na displeji a následném ručním přepsání do vaší evidence.

Více informací o nastavení ověřovací mobilní aplikace a procesu ověření najdete na těchto odkazech:

Hardwarové požadavky

Jako mobilní čtečku lze využít libovolný chytrý telefon, který má operační systém Android ve verzi 10 a vyšší (např. Samsung, atd.) nebo iOS ve verzi op. systému 15 a vyšší (iPhone). Dále je potřeba, aby telefon uměl tzv. Bluetooth Low Energy a měl k dispozici fotoaparát. Pro správné fungování mobilní aplikace doporučujeme aplikaci stáhnout pouze přes podporované oficiální služby Google play a App Store.

Na čem pracujeme

Zpřístupnění webové čtečky

Rozšíření možnosti registrace do webové ověřovací aplikace i přes datovou schránku právnické osoby pro umožnění ověření i přes webovou aplikaci eDoklady. Nyní je registrace možná pouze úřadům a orgánům veřejné moci přes JIP/KAAS.

API rozhraní

Na zpřístupnění webové ověřovací čtečky bude vydáno API rozhraní, které umožní předání poskytnutých údajů z webové ověřovací aplikace do interního systému ověřovatele a nebude pak nutné údaje ručně přepisovat.

Export údajů z mobilní aplikace

Možnost exportu údajů v podobě pdf. nebo .cbor bude také uskutečněna z mobilní aplikace. Půjde tak žádat o údaje ke kontrole i zpracování s jejich uchováváním po ověření osoby.

Kde nalezneme harmonogram k zavedení eDokladů pro ověřovatele?

Přehled míst, kde lze eDoklady použít | eDoklady (gov.cz)

Můžeme jako firma začít využívat ověřovatelskou část mobilní aplikace hned od začátku spuštění eDokladů?

Ano, mobilní aplikace eDoklady včetně ověřovatelské části je od začátku dostupná všem.

Je možné eDoklady propojit přes API s naším informačním systémem?

V případě webové čtečky, která umožňuje jak kontrolu, tak i zpracování již nyní, připravujeme v první polovině roku 2024 nejprve pro orgány veřejné moci vydat API rozhraní, které umožní integraci do jejich informačních systémů a tím předání poskytnutých údajů z webové aplikace do interního systému ověřovatele a nebude pak nutné údaje ručně přepisovat. Dostupná bude i možnost stahovat výpisy (.pdf a .cbor) z mobilní čtečky.

Kam se máme jako ověřovatel obrátit v případě problému?

Vyplňte formulář podpory, kde popíšete svůj problém

Kde najdeme podrobnější informace pro ověřovatele?

Podpora ověřovatelů | eDoklady (gov.cz)