Průvodce pro úřady, státní organizace a orgány veřejné moci

Ikona tagu

Správce

Začínáme

Průvodce pro organizační složky státu, statní orgány a další subjekty vedené jako orgány veřejné moci k zavedení fyzického ověření totožnosti pomocí eDokladů.

Registrace ověřovatele

Aby váš úřad nebo subjekt vedený jako orgán veřejné moci mohl začít ověřovat klienty s využitím aplikace eDoklady pomocí mobilní nebo webové aplikace, je nutné nejprve provést registraci do Správy ověřovatelů lokálním administrátorem vaší organizace prostřednictvím přístupových údajů JIP/KAAS. Lokálním administrátorem se rozumí správce služeb Czech POINT a JIP/KAAS ve vaší organizaci. Pro registraci můžete využít jak přístup do aplikace Správa ověřovatelů, tak do aplikace webové čtečky ověřovatele.

Pro správu mobilní ověřovací aplikace:

Pro správu webové ověřovací aplikace:

Nastavení oprávnění zaměstnancům v JIP/KAAS

V aplikaci Správa dat: vaším lokálním administrátorem (lokální administrátor služeb Czech POINT a JIP/KAAS na vašem úřadě) přidělíte vašim zaměstnancům roli Ověřovatel v AIS eDoklady Správa ověřovatelů a určení zaměstnanci budou tak moci přistupovat do Webové čtečky ověřovatele a mobilní aplikace pomocí JIP/KAAS.

K nastavení JIP/KAAS se Vám bude hodit příručka pro lokálního administrátora, konkrétně část 3.6.6 Přidělování přístupových rolí do AIS uživateli.Dále záleží, jaká osoba bude mít uvedenou agendu u vás v kompetenci, které přidělíte roli Správce v AIS eDoklady Správa ověřovatelů, ta bude moci ještě navíc přistupovat do Správy ověřovatelů.

Pozn. Ve Správě ověřovatelů zajišťuje Správce registraci své organizace a generování jednorázových kódů pro mobilní aplikace (pokud budete využívat mobilní aplikaci k ověřování bez přihlašování prostřednictvím JIP/KAAS). Naopak ve webové ověřovací aplikaci nastavuje Správce virtuální přepážky a sady údajů organizace.

Možnosti ověření

Na přepážkách budou pravděpodobně vaši zaměstnanci využívat webovou čtečku a bude jim stačit stolní počítač nebo notebook s rolí a přístupem v JIP/KAAS a tiskárna (stačí černobílá) pro opatření QR kódu a ideálně wifi pro připojení občanů bez mobilních dat.

Váš subjekt jako ověřovatel dále může využít mobilní aplikaci eDoklady, kam se registrujete pomocí JIP/KAAS nebo párovacího kódu ze Správy ověřovatelů.

Jako mobilní čtečku lze využít libovolný chytrý telefon, který má operační systém Android ve verzi 10 a vyšší (např. Samsung, atd.) nebo iOS ve verzi op. systému 15 a vyšší (iPhone). Dále je potřeba, aby telefon uměl tzv. Bluetooth Low Energy a měl k dispozici fotoaparát. Pro správné fungování mobilní aplikace doporučujeme aplikaci stáhnout pouze přes podporované oficiální služby Google play a App Store.

Obě varianty jsou rovnocenné, záleží čistě na vašem vybavení – zda máte k dispozici mobily nebo PC a na přístupech do JIP/KAAS (kde potřebujete mít přidělenou roli Ověřovatel eDokladů nebo Správce eDokladů).

Je tedy na vašem subjektu, jaký způsob ověření si vyberete, a který pro vás bude vhodnější. Je možné samozřejmě používat i oba způsoby ověření souběžně.

Více informací se dozvíte na stránkách:

Kde nalezneme harmonogram k zavedení eDokladů pro ověřovatele?

Přehled míst, kde lze eDoklady použít | eDoklady (gov.cz)

Můžeme začít ověřovat hned od začátku spuštění eDokladů?

Ano, mobilní a webová aplikace eDoklady včetně ověřovatelské části je od začátku dostupná všem úřadům a dalším subjektům.

Je možné eDoklady propojit přes API s naším informačním systémem?

V případě webové čtečky, která umožňuje jak kontrolu, tak i zpracování již nyní, připravujeme v první polovině roku 2024 nejprve pro orgány veřejné moci vydat API rozhraní, které umožní integraci do jejich informačních systémů a tím předání poskytnutých údajů z webové aplikace do interního systému ověřovatele a nebude pak nutné údaje ručně přepisovat. Dostupná bude i možnost stahovat výpisy (.pdf a .cbor) z mobilní čtečky.

Kam se máme jako ověřovatel obrátit v případě problému?

Vyplňte formulář podpory, kde popíšete svůj problém

Kde najdeme podrobnější informace pro ověřovatele?

Podpora ověřovatelů | eDoklady (gov.cz)